logo

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett http://tanfolyamkereso.com honlapon– továbbiakban: honlap, valamint a szolgáltató által ingyenesen letölthetővé tett mobil alkalmazásokban - továbbiakban app vagy appok– nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik. Jelen ÁSZF jogszerű megállapodás Ön (mint magánszemély vagy gazdálkodó szervezet), mint a használatra bocsátott szoftvertermékek használatba vevője és a Szolgáltató, mint használatba adó között.

2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg. A szerződéskötés kiterjed mind a honlapok, mind az app használatára is. Használatba vevő kijelenti, hogy az app telepítésével vagy honlap használatával kötelező érvénnyel elfogadja jelen ÁSZF tartalmát, ill. szabályozásait.

3. Az oldalon árajánlat regisztrációt küldő felhasználók elfogadják, hogy Szolgáltató számukra időközönként ajánlatokat küldjön. Szolgáltató vállalja, hogy harmadik fél számára az adatokat át nem adja, azokat kizárólag saját üzleti tevékenységével kapcsolatban használja fel. Használatba vevő ezen ajánlatok küldését az info@http://tanfolyamkereso.com emailcímre vagy Szolgáltató székhelyére küldött levéllel explicit megtilthatja.

4. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve magyar. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást, de Szolgáltató kiköti, hogy alkalmazni kívánja a Magyarországon hatályos törvényeket és egyéb szabályozásokat.

5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a honlapok és az appok szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

6. Az appok és a honlapok a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. Használatba vevő az appok és a honlapok használatával a használati jogot szerzi meg, nem a szellemi termék tulajdonjogát. Az appok és a honlapok, illetve valamennyi másolatára vonatkozó összes jogcím, – beleértve, de erre nem korlátozva a szerzői jogokat – a Szolgáltató tulajdona. Az összes, jelen szerződésben kifejezetten nem átengedett jogot a Szolgáltató fenntartja.

7. Tilos a szoftver által használt adatállományokat a szoftver megkerülésével, külső eszközökkel módosítani, felépítésüket elemezni, kivéve, ha a Szolgáltató erre külön, írásos engedélyt ad. Az adatok forrása az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Engedéllyel rendelkező képző intézmények érvényes programjainak szabadon letölthető nyilvántartása.

8. Használatba vevő megszüntetheti a szerződést oly módon, hogy az appot és annak bármely formában létező valamennyi másolatát megsemmisíti. A Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Használatba vevő a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Használatba vevő köteles a szoftver összes példányát haladéktalanul megsemmisíteni, a használati joga megszűnik.

9. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek, költségek), mely a szoftverek, ill. szolgáltatások használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered. Szolgáltató nem tudja garantálni az appban, és a honlapokon megjelenő információk helyességét. A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik.

10. Az árajánlatkérő űrlap kitöltése után kiküldött elektronikus árajánlat pénzügyi teljesítése szerződéskötésnek minősül. A megrendelt hirdetések a weboldalon kialakított hirdetési felületeken véletlenszerűen váltakoznak.

II. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: TRMS Kft.
Szolgáltató székhelye: 7623 Pécs, Szabadság u. 8.
Szolgáltató telefonszáma: +36 30 7588398
Szolgáltató e-mail címe: mondovics.mihaly@gmail.com
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 02-09-080692
Nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Törvényszék, mint Cégbíróság
Szolgáltató adószáma: 60775144-1-22
Szolgáltató képviselője: Mondovics Mihály ügyvezető, önállóan

III. Vegyes rendelkezések

Ezen Szerződés érvényessége és teljesítése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek jogvitájuk eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amennyiben vitájukat békés úton nem tudják rendezni.

Pécs 2015.01.20
TRMS Kft.


Keresőoptimalizálás ismeretek