logo

Keresgélj a tanfolyamok közt!VAGY

Tekintsd meg településed összes képzését!


Idő- és feladatmenedzsment tréning

Budapest


A képző további tanfolyamai


Vezetőképzés Vevőközpontú szolgáltatás tréning Ügyfélszolgálati tréning Projektmenedzsment eljárásrend és IT támogató eszköz oktatása Operatív vezetők kompetencia fejlesztése Munkavédelmi oktatási ismeretek és kompetenciák fejlesztése Munkavállalók munkavédelmi képviseletével kapcsolatos ismeretek Munkavállalói ismeretek-minőségirányítási rendszerek alkalmazásához szükséges kompetenciák fejlesztése Munkaerő és munkaidő szervezés az új munkatörvénykönyve jegyében MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer vezető auditori ismeretek Minőségügyi (ISO 9001) belső auditor ismeretek Mentorálási (segítő, támogató) készségek fejlesztése Lean Vezető - Lean menedzsment vezetőknek Környezettudatos (zöld)gazdálkodási alapismeretek Konfliktus és stresszkezelés tréning Kommunikációs tréning Kommunikációs és problémakezelési ismeretek Kommunikációs és krízismenedzsment ismeretek Integrált irányítási rendszer belső auditor ismeretek Idő- és feladatmenedzsment tréning Hatékony kommunikáció hivatali közegben Hatékony időgazdálkodás tréning Felkészítés az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány új követelményeinek alkalmazására Energiairányítási (ISO 50001) belső auditor ismeretek Együttműködés fejlesztése-csapatépítés, asszertív kommunikáció Együttműködés fejlesztése DISC rendszerre alapozva Csoporton belüli együttműködés fejlesztése tréning Általános minőségirányítási ismeretek Általános kockázatelemzési, kockázatértékelési ismeretek Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtás

Figyelem! Jelen képzések nem az oktatócégek hirdetései, hanem a felnőttképzési nyilvántartás kereshető formája. Utolsó frissítés: 2016. december 2. Ne feledd, a tanfolyamokat szervező oktatócégek nem csak székhelyükön indítanak képzéseket, illetve nem indítják folyamatosan az engedélyezett tanfolyamaikat, valamint bizonyos tanfolyamok engedélyei le is járhatnak idő közben!

Érdeklődj az elérhetőségeiken!

Tanfolyamok a választott településen:


A

A (én)márkaépítés alapjai A bizalom sebessége A bizalom sebessége - 50 órában A cigány - magyar identitás erősítése A családi élet változásai és krízishelyzetei (30 óra) A családi élet változásai és krízishelyzetei (40 óra) A családi rendszer mentálhigiénés egyensúlya a mindennapokban A Csapat hatékonyságának növelése rendszerszemléletű team coaching szemináriummal A digitális kompetencia fejlesztése A diplomás pályakövetési rendszer eredményeinek hatékony kommunikációja A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése A fejlesztő vezető A felnőttkori nyelvtanulás sajátosságai A felnőttkori tanulás színterei A felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő hallgatókat segítő felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátor A fenntartható fejlődés elvi alapjai A folyamatszabályozás alapjai A gépírás és gyorsírás alapjai tanfolyam A gyorsírás alapjai tanfolyam A H2020 innovációs keretprogram A hallgatói önkormányzat vezetőfejlesztő tréningje A hatékony csoportmunka módszerei tréning A hatékony kommunikáció A hatékony kommunikáció alapjai A hatékony konfliktuskezelés módszerei - a sikeres kommunikáció, tárgyalás és mediáció eszközei A hatékony munkavégzés eszköztára A hatékony vezetés alapeszközei A hatékony vezető A hatékony vezetői eszköztár A hatékony vezetői kommunikáció alapjai A hatékonyan működő csapat A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók iskolai sikerességét elősegítő program A házasság kritikus pontjainak kezelése A helyi esélyegyenlőségi programok áttekintő megismerése A helyi esélyegyenlőségi programok megvalósításának nyomon követésére és ellenőrzésére felkészítő képzés járási hivatalok és kormányhivatalok munkatársai számára A j Query nyelv alapjai A kamaszkori konfliktusok kezelése, a tinédzserek útkeresésének segítése a családban A kiégés kockázatai, tünetei, prevenciójának módja a közszolgáltatásban A kiégés megelőzése és kezelése tréning A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása A kommunikáció alapjai A kommunikáció lehetőségei hallássérültekkel (Általános alapok) A kommunikáció szerepe az ismeretátadási folyamatokban A kommunikáció tudatos és hatékony használatának fejlesztése A kommunikációs tudatosság és hatékonyság fejlesztése A kompetencia alapú gondolkodás fejlesztése A konfliktus- és stresszkezelés alapjai A konfliktuskezelés alapjai A kortárs segítők felkészülését támogató képzés A köz érdekében A közösség-érték! Az iskolai közösségfejlesztés gyakorlata. Tanórai és tanórán kívüli lehetőségek, módszerek A kreativitás és az alkotás folyamata A kulcskompetenciák fejlesztésének gyakorlata A laptoptól az okos telefonig. A számítógép és egyéb számítástechnikai eszközök alkalmazása otthon, munkahelyen és az e-ügyintézésben A LEAN menedzsment alapjai A matematika tanulás zavarai (diszkalkulia) A mediáció alapjai A mediáció elmélete és gyakorlata tréning A megváltozott munkaképességűek és foglalkoztatásuk jelenlegi helyzete hazánkban A mentális, szociális és egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők támogatása A minőségi szolgáltatás emberi tényezői A minőségi szolgáltatás fortélyai A modern menedzser kompetenciái A motivációs rendszerek fejlesztése - Hatékony motiváció a gazdasági edukációban A munka díjazásának szabályozása A munka világába tartozó ismeretek A munkaerőpiacra való visszatérés tréning A munkaerőpiacra való visszatérést segítő tréning A munkahelyi stressz kezelés A munkák ésszerűsítése six szigma módszerrel A munkavállalók hatékony munkavégzését és együttműködését szolgáló kompetenciák fejlesztése A nonverbális kommunikáció alapjai A pénz, mint jószág (Hogyan fialtatják a pénzt?) A Perl nyelv alapjai A professzionális vendéglátás művészete A projekt-tervezés informatikai segítése MS Projekt segítségével A projektmenedzsment alapjai A projekttervezés és pályázatírás alapjai A projektvezetés humán aspektusai A pszichoaktív szerekhez kötődő szenvedélybetegségek megelőzése és kezelése A Python nyelv alapjai A Q-DAS rendszer alkalmazása A reflektív gondolkodás fejlesztése(bevezető képzés) A roma felzárkózás pedagógiai-mentori módszere A rugalmas foglalkoztatás alapjai A segítő beszélgetés módszertana A siker útja A sikeres csapatok kulcstényezői A sikeres felvételi interjú ismérvei A sikeres vezetés módszertana A sportolás lelki háttere és a mentális felkészülés lehetőségei A stratégiai tervezés alapjai A stressz és én A személyiségfejlesztés alapjai A szervezeti működés és viselkedés alapjai, változása A szervezeti sokszínűség menedzselése A szülő feladata és lehetőségei a természettudományi érdeklődés kibontakoztatásában A szülők szerepe a tehetséggondozásban, szülő és pedagógus együttműködésének formái, módszerei e területen (szülőknek) A tanulás módszertana A tanulás támogatása A tehetség aktualitása A tehetséges személyiség és kibontakozása A tehetségfejlesztő szakemberek és a szülők együttműködésének kritikus pontjai a tehetséggondozásban A tehetséggondozás módszertani sokszínűsége A teljesítmény mérés alapjai munkavállalóknak A toleráns közösség A tudás- és technológiai transzfer alapjai A tudománykommunikáció lehetőségeinek megismerése A vállalaton belüli hatékony kommunikáció A vállalkozás-gazdaságtan alapjai A vállalkozások pénzügyi-számviteli alapjai A változásmenedzsment alapjai A vezetés, mint szakma - Siker-, eredmény- és megoldásorientált vezetésmódszertan és vezetéspszichológia a gyakorlatban A vezető mint coach A vezető, mint stratéga MQ alapokon A vezetői hatékonyság fejlesztése A vezetői kompetenciák fejlesztése Abroncsgyártó Access haladó ismeretek Ács Acu-tape ismeretek keleti és nyugati medicinális szemmel Adatbázis-kezelés alapjai Adatbázis-kezelés Oracle-ben Adatbázis-kezelési ismeretek Adótanácsadó Adóügyintéző Adózási és számviteli ismeretek Adózási ismeretek Advanced táblázatkezelés After Effects tanfolyam Aggresszió-kezelő tréning Agilis projektmenedzsment AGORA projekt Agressziókezelő tréning Agykontroll stresszkezelő és elmefejlesztő módszer Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő módszer Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő tanfolyam Akcióorientált vezetőfejlesztés Akkreditált angol nyelvi képzés (A1-C2) Aktív élet senior korban is - egészségmegőrző mozgásformák Aktív életmód, hatékony egészségnevelés Aktualizált vállalkozási ismeretek Aktualizált vállalkozási ismeretek (Élelmiszerbiztonsági, élelmiszerhigiéniai, minőségügyi ismeretek EU irányelv megvalósítása alapján) Aktualizált vállalkozási ismeretek tréning (Munkajogi és munkavédelmi ismeretekről) Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtás Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtó képzés Alapkészségek fejlesztése Alapkompetencia fejlesztés Alapkompetencia fejlesztés (100 óra) Alapkompetenciák fejlesztése 1 Alapkompetenciák fejlesztése 2 Alapszintű problémakezelési, valamint kommunikációs, és konfliktuskezelési készségek fejlesztése közép- és művezetőknek Alapszintű turisztikai vállalkozói képzés Alapvető képzés Alapvető munka-egészségügyi ismeretek - elméleti alapok I. Alapvető munka-egészségügyi ismeretek - elméleti alapok II. Alapvető munka-egészségügyi ismeretek - laborgyakorlat Alapvető számítógép kezelési és internet használati ismeretek Alapvető számítógép-kezelési és internet használati ismeretek Áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése tréning Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz Alkalmazott gazdaságtani tárgyak emelt szintű érettségi felkészítő Alkalmazott informatika Alkalmazott vezetői energia Alkohol és dohányzás prevenciós képzés Államháztartási mérlegképes könyvelő Államháztartási ügyintéző Államilag elismert általános nyelvi KER B1-es szintű nyelvvizsgára felkészítő (angol nyelv) Államilag elismert általános nyelvi KER B2-es szintű nyelvvizsgára felkészítő (angol nyelv) Állásinterjú technikák magasabb szinten Állásinterjúk ABC-je - alapozó tréning Állásinterjúra felkészítő, elhelyezkedést segítő tréning Álláskeresési képzés Álláskeresési technikák Álláskeresési technikák oktatása Álláskeresési technikák-15 órás Álláskeresési technikák-18 órás Álláskeresési tréning Álláskeresési- és munkaerőpiaci képzés Álláskeresést, elhelyezkedést elősegítő ismeretek oktatása Állatgondozó Állattartó szakmunkás Általános alap- és középszintű infokommunikációs képzés Általános alapismeretek a marketing és értékesítés területéről Általános angol nyelv KER C2 Általános egészségügyi alapismeretek időskorúak ápolásához Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam Általános és speciális biztonsági feladatok végrehajtása pénzintézetekben, postán, nagy értéket és pénzforgalmat bonyolító munka Általános foglalkoztatási ismeretek Általános gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése Általános irányítási rendszerek Általános készségfejlesztés Általános kockázatelemzési, kockázatértékelési ismeretek Általános kompetencia-fejlesztő tréning munkavállalóknak I. Általános kompetencia-fejlesztő tréning munkavállalóknak II. Általános kompetenciafejlesztés Általános környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelmi (EHS) alapismeretek Általános közrendi és bűnmegelőzési ismeretek Általános minőségirányítási ismeretek Általános munkajogi és munkaügyi alapismeretek Általános műveltséget fejlesztő oktatási módszertan Általános német nyelv KER C2 Általános német nyelvi képzés KER B2 Általános nyelv - Angol KER B2 Általános nyelv - Német KER B2 Általános projekt ismeretek Általános projektmenedzsment ismeretek Általános termelésmenedzsment Általános termelésszervezési ismeretek Általános uniós ismeretek- a hely, ahol élünk Alternatív konfliktuskezelés Aneszteziológiai szakasszisztens Angol -KER C1 Haladószint (felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) Angol általános nyelvi képzés (KER A1-C1) Angol általános nyelvi képzés - KER A1-C2 szint Angol általános nyelvi képzés KER A1-C1 Angol általános nyelvi képzés KER C1 szintig Angol C1 3 1 088 - C1 szint (üzleti nyelv) Angol C2 1 1 002 - Angol nyelvi képzés KER B2 szintig Angol C2 1 1 021 - C1-es szint Angol C2 1 1 021 csoportos- C1 szint Angol C2 1 1 023 Angol nyelvtanfolyam KER C2 szint Angol C2 1 1 024 - C1-es szint Angol C2 1 1 024 - KER C2-es szint Angol C2 1 1 035 - C2 szint Angol C2 1 1 039 - C2-es szint Angol C2 1 1 045 - A1-C2 szintig Angol C2 11009 Képzési program C2-es szintig Angol C2 2 1 069 Egyéb nyelvi / üzleti Angol C2 3 1 108 C2-es szintig-STANAG Angol KER A1-C1 (üzleti nyelvvel bővített hagyományos nyelvtudásnak megfelelő) Angol KER A1-től C1-ig (üzleti nyelvvel bővített, hagyományos nyelvtudásnak megfelelő) Angol KER B2 -középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) Angol KER B2- középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) Angol KER C1 általános csoportos kontaktórás képzés - 30 Angol KER C1-haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) Angol KER-nek megfelelő A1-C1 szintű nyelvi képzés, komplex B1, B2, C1 szintű nemzetközi, egynyelvű nyelvvizsgák megszerzésére irányuló képzés Angol kontaktórás általános nyelvi képzés KER A1 szinttől KER C2 szintig Angol nyelv Angol nyelv - általános nyelvi képzés Angol nyelv - Általános nyelvi képzés (A1-C2) Angol nyelv - köznapi és munkahelyi nyelvhasználat Angol nyelv C2 1 1 021- C1-es szint Angol nyelv KER A1-C1 Angol nyelv KER A1-C1 (C211021) Angol nyelv KER C1 szint - kontaktórás csoportos képzés Angol nyelv KER C1- haladó szint Angol nyelv, KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) Angol nyelv-általános nyelvi képzés Angol nyelvi képzés Angol nyelvi képzés (A1-C2) Angol nyelvi képzés - üzleti nyelv A1-B2 (Angol C1 3 1 089) Angol Nyelvi Képzés A1 szinttől C1 szintig Angol nyelvi képzés KER A1-C1 Angol nyelvi képzés KER C2 Angol nyelvi képzés STANAG szaknyelv ANGOL C2 31108 - KER C2 Angol nyelvtanfolyam Animációkészítő Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi képzés Antidiszkriminációs képzés Antistressz Program Anya leszek, anya lettem! Ápoló APQP-PPAP képzés Aqua tréner Aranykalászos gazda Aranyműves ARIS modellezési ismeretek Asszertív kommunikáció Asszertív kommunikáció az interperszonális kapcsolatok tükrében Asszertív kommunikáció és érveléstechnika tréning Asszertív kommunikáció és személyes hatékonyság Asszertív kommunikáció tréning Asszertív kommunikációs és más kommunikációs stratégiák és stílusok készségfejlesztése Asszertív kommunikációs tréning Asszertív konfliktuskezelés Asszertív tárgyalópartner Asszertivitás Asszertivitás a hétköznapokban - a személyes érzékenység fejlesztése Asszertívitás a személyes kommunikációban Asszertivitás és együttműködés Asszertivitás és személyközi hatékonyság Asztalos Asztalosipari szerelő Átfogó Maszkmester, Sminkmester, Filmes hajmunkák és Divatsminkes képzés Átfogó Uniós gazdasági ismeretek Atipikus foglalkoztatási formák a gyakorlatban Atipikus foglalkoztatási formák a vállalkozásokban Atipikus munkavégzés, időgazdálkodás Atipikus, rugalmas, családbarát munkaszervezéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus Autizmus spektrum zavar témában érzékenyítő program Autizmus-specifikus ismeretek a munkaerő-piaci szolgáltatásokban Autizmus-specifikus mentorszülő képzés Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés - autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok számára Autóelektronikai műszerész Autógáz töltőállomás-kezelő (nem közforgalmú) Automatikai technikus Automatizált gyártósor kezelő Autószerelő Autótechnikus Az aktív korú nők mozgásfejlesztése Az aláírás vizsgálat alapjai Az alapkompetencia fejlesztése Az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése tréning Az asszertív kommunikáció alapjai Az egészséges életmód alapjai (30 óra) Az egészséges életmód alapjai (40 óra) Az egészséges munkavállaló eszköztára Az Egyén hatékonyságának fejlesztése rendszerszemléletű coaching módszertannal Az egyéni védőeszközök műszaki követelményei, kiválasztásuk szempontjai, forgalomba hozataluk és alkalmazásuk szabályai Az együttműködés hatékonyságának fejlesztése (20 óra) Az eladásösztönzés alapjai Az életvezetési kompetencia alapjai Az eltérő fejlődésű gyermekek, tanulók, egyének tehetségének felismerése és fejlesztési lehetőségei közösségi és pedagógiai színtereken Az emberek vezetése tréning Az emberismeret, önismeret alapjai Az eredményes kommunikáció alapjai Az erőszak megelőzése és kezelése tréning Az érték a mérték (Árucserétől az online kereskedésig) Az értékesítés alapjai Az értékesítés alapjai tréning Az esélyegyenlőség szerepe az Európai Unió Szociális Alapja pályázatainak megvalósításában Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák Az Európai Unió felépítése, működése Az időgazdálkodás alapjai Az infokommunikációs technológia alkalmazása Az Innovációs Unió keretprogramja és tapasztalatai Az interperszonális és a személyes hatékonyság fejlesztése Az intézmények fejlesztésének helyzetfeltárása és a további innovációs folyamatok támogatásában, nyomon követésében érintett szakemberek attitűdformálása Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok változásai Az önálló életvitel megteremtése tréning (Lakhatás, támogatott lakhatás) Az önismeret alapjai Az önismeret és énkép Az önismeret, az asszertív kommunikáció és a problémamegoldó konfliktuskezelés fejlesztése Az optimális munkavégzés alapjai Az új ISO 9001:2015 szabvány követelményei, belső auditori feladatai Az új Munka törvénykönyve bevezetésének tapasztalatai képzés Az új Munka törvénykönyve és a szakszervezeteket érintő jogi szabályozások Az újdonság erejével

B

B2B két agyféltekés értékesítési tréning Bábkészítő Bádogos Banki, befektetési termékértékesítő Bányaművelő Bányaművelő technikus Bányaművelő Becsüs Befolyásolás technikái Belső coach képzés Belső együttműködés Belső tréner képzés Belső TZD-moderátor képzés Belső ügyfélkommunikációs technikák Bemutató készítés Bennu - inaktív fogyatékosok munkaerőpiaci esélyeit növelő képzés Berlitz Deutsch Berlitz English Berlitz Espanol Berlitz Francais Berlitz Magyar Bérügyintéző Bérügyviteli munkatárs Betanított állatgondozó Betanított festő-mázoló Betanított kőműves Betanított parkgondozó Betanított szociális segítő Betanított takarító Betegápolás házilag Betegek mindennapos otthoni ápolása (Általános alapok) Betegkísérő Betonozó segéd Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó Bevezetés a bodywork (testmunka) stresszkezelő módszer alapjai I. Bevezetés a bodywork (testmunka) stresszkezelő módszer alapjaiba II. Bevezetés a felelős vállalati működésbe Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használatába Bevezetés a jógába Bevezetés a projektmenedzsmentbe Bevezetés a vállalkozói alapismeretekbe. Bevezetés az értékesítésbe Bevezetés az informatika világába Bevezetés az ISO 9001 és ISO/TS 16949 minőségirányítási rendszerekbe (AQ-AIM500) Bevezető a digitális eszközök világába - IKER 1-2. szintű képzés Bevezető a digitális eszközök világába - IKER 2.0 verzió 1-2. szintű képzés Bevontelektródás kézi ívhegesztő Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás Bio-és zöldhulladék hasznosítás,komposztálás Biogazdálkodó Bizalomépítő és életvezetési tréning Biztonság és egészségvédelem a változó munkahelyeken Biztonság és vagyonvédelem Biztonságos életmód és életvezetés Biztonságszervező Biztos, ami biztos - A biztosítások világa Biztosítási tanácsadó Biztosításközvetítő (függő és független) Bolti hentes Boltvezető Bolygóhollandi Borismereti Képzés Bolygóhollandi Nemzetközi Borismereti Képzés Boncmester Borász Bőrtárgy készítő Bűnmegelőzés program Bűnmegelőzési program Burn out szindróma és megelőzése Business coach képzés Business coaching Business Game Focus Bútor- és szőnyegbecsüs

C

CAD-CAM informatikus Cégalapítási alapismeretek tréning Cégalapítási ismeretek tréning Célravezető kommunikációs eszközök az elköteleződéshez Cipőfelsőrész-készítő Citológiai szakasszisztens Civil jogi és pénzügyi ismeretek Civil szervezetek felkészítése önkéntesek fogadására (önkéntes menedzsment képzés) Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek hatékony működése Civil szervezetek működése- adománygyűjtés és kommunikációs alapismeretek Clavis program használata kezdőknek CNC gépkezelő Coach szemléletű vezetés Coaching Coaching a gyakorlatban Coaching alapjai a gyakorlatban Coaching szemléletű fejlesztés Coaching szemléletű vezetés Coaching szemléletű vezetés - coaching készségek fejlesztése Coaching technikák Core Tools - Alapvető minőségtechnikák Család és iskola kapcsolattartásának módszerei Család és iskola kapcsolattartásának módszerei szülők számára Családbarát munkakörnyezet kialakítása a vállalkozásokban Családellátó Családellátó Falusi vendéglátó Családépítő program Családi életre nevelés Családi életvezetési tréning Családi erőforrás fejlesztő tréning Családi közösségek megerősítése - Családok a XXI. században Családi krízis és válsághelyzetek megelőzése és kezelése tréning Családi krízishelyzetek megelőzése és kezelése tréning Családi napközi alapképzés Családi problémák a mindennapokban (30 óra) Családi problémák a mindennapokban (40 óra) Családpedagógiai képzés Családpedagógiai program Családterápia és mentálhigiéné képzés Családterápiás és mentálhigiénés képzés Csapatban történő hatékony munkavégzés Csapatépítés Csapatépítés a gyakorlatban Csapatépítés, a hatékony csapatmunka alapjai Csapatépítés, belső együttműködés tréning Csapatépítés-az együttműködés fejlesztése Csapatépítő tréning Csapatépítő tréning (14 óra) Csapatvezetés Csatornamű-kezelő Csecsemő és gyermekápoló Csőhálózatszerelő Csontozó munkás Csoport-, és csapatvezetési kompetenciák fejlesztése Csoportfolyamatok vizsgálata, csoportdinamika fejlesztése képzés Csoporton belüli együttműködés fejlesztése tréning Csoportos fitness instruktor Csoportos munka művészeti technikákkal Csoportos tanulás vezetésének fejlesztése Csoportos változáskezelés tréning Csoportvezetési alapok Csoportvezetők és Művezetők képzése Cukrász

D

Dekoratőr Delegálás Delegálás, motiválás, ösztönzés Demencia gondozó Depresszáns gyógyszerek helyett - Gyógyító légzés, relaxáció, rekreáció Designgondolkodás alapismeretek Diabetológiai szakápoló és edukátor Diákökonómia (Diákjövedelem, diákvállalkozás, diákok a gazdaságban) Diétás szakács Digitális ABC Digitális alapkompetencia kialakítása Digitális alapkompetencia kialakítása_2 Digitális írástudás Digitális írástudás fejlesztése Digitális írástudás fejlesztése az együttműködés javítására Digitális írástudás fejlesztése az informatikai alkalmazások mindennapi használata és IT rendszerek üzemeltetése során Digitális írástudást fejlesztő- ECDL alapkészségek elsajátítását segítő képzés Digitális kép- és szövegszerkesztő Digitális készségek az alapoktól az ECDL-ig Digitális készségek mindenkinak - az alapoktól az ECDL-ig Digitális készségek mindenkinek - az alapoktól az ECDL-ig Digitális készségek mindenkinek - az alapoktól az ECDL-ig (2) Digitális készségek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig Digitális kompetencia-fejlesztés Digitális kompetenciák fejlesztése Digitális közmunka Digitalizálás Dip Tax - Pw C's Academy Diploma magyar és nemzetközi adózásból II. - Indirekt adók és ágazati adók Dip Tax - Pw C's Academy Diploma magyar és nemzetközi adózásból. I. modul - Társasági adózás és direkt adók Dip Tax - Pwc's Academy Diploma magyar és nemzetközi adózásból - III. modul - Magánszemélyek adózása Dip Tax - Pwc's Academy Diploma magyar és nemzetközi adózásból - IV. modul - Nemzetközi adózás DISC alkalmazása a gyakorlatban DISC rendszer az önismeretben és a csapatműködésben Disszemináció Dísznövénykertész Divat- és stílustervező Do-in tanfolyam Dohányzás és alkohol prevenciós képzés Dohányzás-megelőző és leszoktató tréning Dominium Vini Academy (borismereti képzés borkedvelők számára) DÖNTÉS - KOCKÁZATVÁLLALÁS - PÓKER Döntéshozatal Döntéshozatali mesterkurzus Döntéshozatali technikák Döntéshozó képesség fejlesztése Drágakő-meghatározó Drámapedagógiai és önismereti foglalkozás Drogmegelőzési és életvezetési ismeretek

E

E-LAK program használata ECDL (200 óra) ECDL (300 óra) ECDL (350 óra) ECDL (4 Modul) ECDL (7 modul) ECDL 7 modul ECDL Adatbázis-kezelés ECDL ADVANCED tanfolyam ECDL Base ECDL BASE (ECDL Start) ECDL Base Plus ECDL Base vizsgára felkészítő képzés ECDL CAD ECDL CAD Plus ECDL elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás ECDL IT-biztonság ECDL Képszerkesztés ECDL képzés ECDL mindenkinek ECDL Online alapismeretek ECDL Prezentáció ECDL Select ECDL Select (7 modul) ECDL Select (Select START) - informatikai írástudás ECDL Select Adatbázis-kezeléssel, Prezentációval, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással ECDL Select Adatbázis-kezeléssel, Prezentációval, IT-biztonsággal ECDL Select Adatbázis-kezeléssel, Prezentációval, képszerkesztéssel ECDL Select Adatbázis-kezeléssel, Prezentációval, Webszerkesztéssel ECDL Select Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással, Adatbázis kezeléssel, IT-biztonsággal ECDL Select IT-biztonsággal, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással, Képszerkesztéssel ECDL Select IT-biztonsággal, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással, Webszerkesztéssel ECDL Select Képszerkesztéssel, Adatbázis-kezeléssel, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással ECDL Select Képszerkesztéssel, Adatbázis-kezeléssel, IT-biztonsággal ECDL Select Képszerkesztéssel, Prezentációval, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással ECDL Select Képszerkesztéssel, Webszerkesztéssel, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással ECDL Select Prezentációval, IT-biztonsággal, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással ECDL Select Prezentációval, IT-biztonsággal, Képszerkesztéssel ECDL Select Prezentációval, IT-biztonsággal, Webszerkesztéssel ECDL Select Start ECDL Select Start Adatbázis-kezeléssel ECDL Select Start Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással ECDL Select Start IT-biztonsággal ECDL Select Start Képszerkesztéssel ECDL Select Start prezentációval ECDL Select Start Táblázatkezeléssel ECDL Select Start Webszerkesztéssel ECDL Select Webszerkesztéssel, Adatbázis-kezeléssel, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással ECDL Select Webszerkesztéssel, Adatbázis-kezeléssel, IT-biztonsággal ECDL Select Webszerkesztéssel, Képszerkesztéssel, Adatbázis-kezeléssel ECDL Select Webszerkesztéssel, Képszerkesztéssel, IT-biztonsággal ECDL Select Webszerkesztéssel, Képszerkesztéssel, Prezentációval ECDL Select Webszerkesztéssel, Prezentációval, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírással ECDL Standard ECDL Standard Plus ECDL Standard vizsgára felkészítő képzés ECDL Start ECDL Start (4 modul) ECDL Start 200 ECDL Szövegszerkesztés ECDL Táblázatkezelés ECDL tanfolyam ECDL vizsgafelkészítő ECDL vizsgafelkészítő - 7 modul ECDL Webszerkesztés Édesipari termékgyártó Egészség tudatos életmód - Az egészségmegőrzés négy alappillére Egészséges életmód a mindennapokban - alkalmazás és példamutatás Egészséges ételek - egészséges táplálkozás Egészséges gerinccel élni Egészséges kapcsolat önmagunkkal és környezetünkkel (30 óra) Egészséges kapcsolat önmagunkkal és környezetünkkel (40 óra) Egészséges munkahely Egészségfejlesztés és egészségnevelés Egészségfejlesztés és egészségtudatos gondolkodás a munkahelyen Egészségfejlesztés és munkavédelmi ismeretek tréning Egészségfejlesztési alapismeretek Egészségfejlesztési segítő Egészségmegőrzés és közösségi élet Egészségnevelési tréning Egészségnevelési, egészségmegőrzési tréning (Rekreáció és regeneráció) Egészségnevelési, egészségmegőrző tréning (Rekreáció és regeneráció) Egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére Egészségügyi dolgozók migráns-specifikus kompetenciafejlesztése Egészségügyi és egészségfejlesztési integráció Egészségügyi és természetgyógyászati alapismeretek Egészségügyi gázmester Egészségügyi gyakorlatvezető Egészségügyi informatikai ismeretek általános felhasználók számára Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő Egyéb más ágazatba nem sorolható képesítések - Prezentáció mesterfokon Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések (Autóipari tanácsadó) Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések (Felsőfokú tárgyalástechnika közép- és felsővezetők számára) Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések (QM Excellence) Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések - Üzleti kommunikáció Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések- Üzleti kommunikáció Egyéni és közösségi célok szinkronizálása Egyéni fejlesztő programok a tehetséggondozásban Egyéni Hatékonyságfejlesztés jungiánus alapokon Egyenlő esélyű kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységek Egyensúly megteremtése a munkában és a magánéletben Egyes feldolgozóipari eljárások munkavédelmi követelményei Együttműködés a csoportban, szervezetben Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése Együttműködés és önérvényesítés Együttműködés fejlesztés Együttműködés fejlesztés (20 óra) Együttműködés fejlesztés és feladatirányítás felkészítés Együttműködés fejlesztése Együttműködés fejlesztése - csapatépítés Együttműködés fejlesztése DISC rendszerre alapozva Együttműködés fejlesztése-csapatépítés, asszertív kommunikáció Együttműködés-fejlesztés Együttműködési ismeretek Együttműködési képességek fejlesztése Együttműködési készségek fejlesztése Együttműködési készségek fejlesztése a csoport hatékony működéséért Együttműködési stratégiák Együttműködési stratégiák (30 órás) Együttműködést fejlesztő tréning Együttműködő kommunikáció a családban tréning Ékszerbecsüs Eladási technikák Eladó Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektromos halászgép kezelője Elektronikai gyártósori műszerész Elektronikai műszerész Elektronikai-termékösszeállító oprátor Elektronikus Iratkezelési Rendszer Elektronikus ügyintézési alapok Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Elektrotechnikai-termék összeállító operátor Élelmezésvezető Élelmiszer-, vegyi áru eladó Gyógynövény eladó Élelmiszerbiztonsági rendszerek Elemző statisztikai képzés Életerő - érzelmi intelligencia és asszertivitás fejlesztés Életképességek fejlesztése (életkezdő - újrakezdő és minőségi változást tervezők készségfejlesztő tréningje) Életmód változtatás és terápia a mindennapokban Életmódváltás bármely életkorban Életműhely Életvezetés, önismeret, szemléletváltás egy stílusos élet megvalósításához Életvezetés-vitalitás Életvezetési alapismeretek Életvezetési alapismeretek felnőtteknek Életvezetési és alkotó készségek fejlesztése a tánc eszközeivel Életvezetési és drogprevenciós ismeretek Életvezetési és drogprevenciós képzés Életvezetvezetési és spirituális önfejlesztő segítő technikák elméleti és gyakorlati megismerése, készségek fejlesztése Éljünk nagy lábon? (Az ökonómiai lábnyom) Ellenőrzési szakelőadó Ellenvetések kezelése és a döntéstámogató zárás Élményekkel az értékteremtő közösségért Előadóművészeti program- és projektszervező Elősegélynyújtás-oktatás látássérült személyek számára Első lépések a digitális világba (IKER 1. szintű képzés) Első lépések a digitális világba - IKER 1 szintű képzés Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés (GINOP-6.1.2.) Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés -2. Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés 35 tó Első lépések a digitális világba - IKER 1.szintű képzés Első lépések a digitális világba - IKER 2. szintű képzés Első lépések a digitális világba - IKER 2.0 verzió 1. szintű képzés Első lépések a digitális világba -IKER 1. szintű képzés Első lépések a digitális világba IKER 1. szintű képzés Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű képzés Első lépések a digitális világba-IKER 1 szintű képzés Első lépések a digitális világba-IKER 1. szintű képzés Első lépések a digitális világba-IKER1.szintű képzés Elsősegély és balesetvédelmi ismeretek Elsősegély nyújtási ismeretek a mindennapokban Elsősegélynyújtási alapismeretek Emberek fejlesztése Emberismeret és személyiségtípusok az asztrológia segítségével I. (alapozás) Emberismeret és személyiségtípusok az asztrológia segítségével II. (építkezés) Emberismereti alapok Emelőgép ügyintéző Emelőgép-ügyintéző Emelt szintű érettségire felkészítés magyar nyelv és irodalomból Emelt szintű érettségire felkészítés matematikából Emelt szintű érettségire felkészítés történelemből Emelt szintű Office használata az irodában Én, mint vezető - Alapfokú vezetőképző tanfolyam a szociális szférában dolgozók számára Endoszkópos szakasszisztens Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó - Védelmi célú erdősávok - energiaerdők telepítője, fenntartója Energiahatékony szemlélet kialakítása munkakörnyezetben Energiairányítási (ISO 50001) belső auditor ismeretek Energianövény termesztő Epidemiológiai szakápoló Építményzsaluzat és fémállvány szerelő Építő- és anyagmozgató gép kezelője ( Emelőgépkezelő (kivéve targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője ( Targoncavezető ) Építő- és anyagmozgató gép kezelője ( Útépítő- és karbantartógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás közmű- és fenntartási gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű - és fenntartási-gép kezelője Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű és fenntartási gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű és fenntartási-gépkezelő ) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási gép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási gépkezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű-és fenntartási gép kezlője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű-és fenntartási-gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás,-Közmű és Fenntartási-Gép kezelője Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás,közmű-és fenntartási gép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozó, közmű és fenntartási- gépkezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép kezelő kivéve Targoncavezető) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (emelőgép-kezelő (kivéve targonca)) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép-kezelő -kivéve targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve: targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő - kivéve targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő /kivéve targonca/) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő /kivéve Targoncavezető/) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (emelőgépkezelő kivéve targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő(kivéve targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő(kivéve targonca)) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (emelőgépkezelő) kivéve targonca Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő, kivéve targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító berendezés kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító gép kezelője szakmairány) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (energiaátalakító- berendezés kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (energiaátalakító-gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építésanyag-előkészítő gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyagelőkészítő gép kezelője szakmairány) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építésianyag - előkészítő gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építésianyag- előkészítő gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (építésianyag- előkészítőgép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építésianyag-előkészítő gép kezelője Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építésianyag-előkészítő gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építésianyag-előkészítő gépkezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építésianyag-előkészítő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka - Rakodó-, és szállítógép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka,-rakodó) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka,-rakodó-és szállítógépkezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka- rakodó- és szállítógép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó és szállítógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó és szállítógép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó-, szállítógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó-és szállítógép kezelő szakmairány) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó-és szállítógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-,rakodó és szállítógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-,rakodó-és szállítógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-,rakodó-és szállítógép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targonca vezető) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő és karbantartógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartó gép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartó gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartógép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-és karbantartó gép kezelője) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-és karbantartógép kezelő) Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Alapozás,közmű-és fenntartási-gép kezelője Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Emelőgépkezelő (kivéve Targonca) Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Energiaátalakító gép kezelője Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Építésianyag-előkészítő gép kezelője Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Földmunka-,rakodógép-és szállítógép kezelő Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Útépítő- és karbantartógép kezelő Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Útépítő-és karbantartógép kezelője Építő- és anyagmozgató gép kezelője -Építésanyag-előkészítő gép kezelője Építő- és anyagmozgató kezelője (Energiaátalakítógép kezelője) Építő-és anyagmoztatógép kezelője (Targoncavezető szakmairány) Építőipari kisgépek munkavégzési szabályai Épület- és szerkezetlakatos Épületgépész technikus EQ érzelmi intelligencia fejlesztése ERDEI, MEZEI MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI Érdekérvényesítő kommunikációs tréning Érdekképviseleti tevékenység az EU-ban (érdekérvényesítési lobbi, EU intézményrendszere - érdekképviseleti vezetőknek, apparátusnak) Érdekképviseleti tevékenység az Európai Unióban (érdekképviselet lobbi és kommunikáció) Érdekképviseleti tevékenység az Európai Unióban (érdekképviseleti lobbi) Érdekvédelem és érdekképviselet Erdészeti szakmunkás Erdőművelő Eredmény- és önmenedzsment Eredményes befolyásolás - Kapcsolatépítés és eredmények elérése Eredményes cégalapítás Eredményes partner kommunikáció Eredményes tárgyalástechnika tréning Eredményes ügyfélkezelés Eredményorientált konfliktuskezelés és konfliktusmenedzsment a gyakorlatban Érezzük jól magunkat Ergoterapeuta Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló Erőművi blokkgépész Erőművi gépész Erőnléti tréner Erősáramú berendezések felülvizsgálója Erősáramú elektrotechnikus Erőszak megelőzési tréning ERP vállalatirányítási rendszeralkalmazás külföldi gyakorlata tréning Értékelemző program (Value Engineering) Értékesítés és online marketing a szállodákban Értékesítés haladóknak Értékesítés kezdőknek Értékesítési és tárgyalástechnikai képzés értékesítőknek Értékesítési helyzetgyakorlatok Értékesítési ismeretek Értékesítési kompetenciák fejlesztése Értékesítési technikák Értékesítési tréning Értékesítő csapat menedzsmentje Értékesítői kompetenciafejlesztő tréning Értekezletvezetés és moderáció Értékközpontú folyamatfejlesztés Értő figyelem Érveléstechnika Érzékenyítés másokra, érzékenyítés a környezetre Érzékenyítő és módszertani tréning 1. Érzékenyítő és módszertani tréning 2. Érzékenyítő tréning Érzékenyítő tréning szenvedélybeteg emberek segítéséhez Érzékenyítő, befogadást erősítő tréning Érzelmeink funkciói és kezelése a mindennapokban Érzelmi intelligencia Érzelmi intelligencia és sikeres élet Érzelmi intelligencia tréning Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség - specifikus kommunikáció és kompetenciafejlesztő képzés Esélyegyenlőség biztosítása képzés Esélyegyenlőség érvényesítése a vállalaton belül Esélyegyenlőség és diszkrimináció a munkaerőpiacon - ismeretek és kompetenciák fejlesztése Esélyegyenlőség és társadalmi integráció Esélyegyenlőség-lépések a befogadó társadalom megvalósításáért Esélyegyenlőségi ismeretek Esélyegyenlőségi képzés Esélyegyenlőségi képzés, esélyegyenlőségi mentorálás Esélyegyenlőségi terv készítésének alapjai Esélyegyenlőségi tréning Esélyegyenlőségi tudatosság növelése képzés Esélyegyenlőségi tudatosság növelése tréning Esélyteremtő attitűd formálása Eszközök a személyes és szakmai hatékonysághoz - Digitális kompetenciafejlesztés haladó szinten Etikett és protokoll ismeretek Etikett és protokoll mesterkurzus EU English - európai uniós ismeretek angol nyelven Eu-s ismeretek Eugen Gendlin féle fókuszolás tréningképzési programja Európai ismeretek Európai ismeretek-online képzés Európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment EVS önkéntesek alapképzése EVS önkéntesek továbbképzése Excel alapszintű ismeretek Excel haladó ismeretek Excel haladó szintű ismeretek Excel használata különböző tudásszinteken Excel hatékonyan tanfolyam Excel kezdőknek Excel kimutatások (Pivot tábla) tanfolyam Excel középhaladó szintű ismeretek EXCEL táblázat kezelő Excel táblázatkezelő Excel tanfolyam Executive Üzleti Menedzser

F

Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás Faápoló Facilitátori és moderátori szerephez kapcsolódó készségek fejlesztése Faipari gépkezelő Faipari technikus Fakitermelő Falusi vendéglátó Famegmunkáló Fegyveres biztonsági őr Fejlesztési módszerek Fejlesztő vezető Feladatok delegálása Feladatorientált kooperáció Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek Felhasználói szintű informatikai ismeretek Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek Felhasználói szoftverek alkalmazása Felkészítés a duális képzésre Felkészítés a hivatásos gépjárművezetők bemeneti kompetenciamérésére Felkészítés a kiégés megelőzésére és kezelésére Felkészítés a köznevelési intézményhálózat átalakításához kapcsolódó változási folyamatok kezelésére Felkészítés a személyes hatékonyság növelésére Felkészítés a személyszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök használatára Felkészítés a támogatott lakhatásra Felkészítés a teherszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök használatára Felkészítés a természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztésére Felkészítés az FP7 és a Horizon 2020 kutatásfejlesztési keretprogramhoz kapcsolódó pályázatírásra, a projekt menedzselésére Felkészítés az FP7 és a Horizon 2020 kutatásfejlesztési keretprogramokban való részvételre Felkészítés az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány új követelményeinek alkalmazására Felkészítő tréning - a hatékony ismeret átadás és kompetencia fejlesztés módszertana Felkészítő tréning - konfliktuskezelés Felkészítő tréning-konfliktuszkezelés Felkészülés a közösségi alapú szolgáltatások kialakítására Felnőtt fogódzó képzés Felnőtt intenzív szakápoló Felnőttek felhasználói szintű informatikai képzése Felnőttképzési referens Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése Felsőoktatási tutor képzés - Képzők képzője Felvonószerelő Felzárkóztató képzés a 7. osztályos záróvizsgára való jelentkezés támogatásához Felzárkóztató képzés a 8. osztályos záróvizsgára való jelentkezés támogatásához Fenntartható fejlődés Fenntartható fejlődés a gyakorlatban Fenntartható fejlődés a vállalaton belül Fenntartható fejlődés képzés Fenntarthatósági ismeretek Fenntartói informatikai képzés Fertőtlenítő-sterilező Festménybecsüs Festő Festő, mázoló, tapétázó Fiatal Tehetség Program Fiatalok vállalkozóvá válására történő felkészítés Finommechanikai műszerész Fitness instruktor Fitness-wellness asszisztens Fitness-wellness instruktor Fizioterápiás asszisztens Flip tréning - a magabiztos órai jelenlét technikája Fluktuáció csökkentés FMEA-Meghibásodás mód-és hatáselemzés képzés Fodrász Fogadós Fogászati asszisztens Foglalkozás-szervező Foglalkozásegészségügyi szakápoló Foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek a vállalkozásokban Fogtechnikus Fogtechnikus gyakornok Fogyasztóvédelem és egészségtudatosság Fogyasztóvédelemről vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi és tudatos vásárlói ismeretek kisgyermeket nevelőknek, gondozóknak Fogyasztóvédelmi jó gyakorlatok, fogyasztóvédelmi szolgáltatások Fogyasztóvédelmi kompetenciák fejlesztése a tudatos vásárlói magatartás fejlesztése érdekében Fogyatékos emberek életének támogató rendszere az intézményi férőhelyek kitagolása után Fogyatékos emberek elfogadása - érzékenyítő tréning Fogyatékos emberek ellátásában, integrációjában dolgozó szakemberek szupervíziója Fogyatékos személyek családtagjainak támogatása Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója- Fogyatékos személyek lovassportjának kiegészítő ismeretei Fogyatékossá vált emberek krízishelyzetben történő támogatása Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő Fókuszban a kompetenciák (kompetencia fejlesztő program) Folyamatmenedzsment Folyamatok fejlesztése a mindennapokban Folyamatok fejlesztésének alapismeretei Folyamatok jóváhagyása Folyamatoptimalizálási tréning Folyamatszemlélet Folyamatszemlélet és folyamatmenedzsment a szervezetekben Folyamatszemlélet és folyamatmenedzsment a szervezetekben (32 órás) Folyamatszemlélet tanácsadó Folyamatszemléltetés rendszerben gondolkodás a mindennapokban Folyamattervezési, -szervezési tréning Folyamaturalás: Process Controlling  Forrásteremtés, forrásszervezési technikák Fotográfus és fotótermék-kereskedő Francia általános nyelvi képzés KER C1 szintig Francia általános, kontaktórás képzési program A1-C1 (Francia C2 1 1 093) Francia C2 1 1 006 - C2-es szint Francia C2 1 1 026 - C1 -es szint Francia C2 1 1 036 - C1-es szint Francia C2 1 1 084 - C2 szint Francia nyelvi képzés Francia nyelvi képzés Francia C2 11006 (KER C2) Fröccsöntő Fűben-fában orvosság Funkcionális táplálkozási ismeretek Funkcionális vezető Fürdőüzemi gépész

G

Galvanizáló Gát- és csatornaőr segéd Gát- és csatornaőr segéd - Vízügyi fenntartó gépkezelő Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő Gázcseretelep-kezelő Gazda GazdaÁllatgondozó Gazdaasszony képzés Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás a tehetséggondozásban Gazdálkodási tréning - pénzügyekről nem pénzügyeseknek Gazdálkodj az időddel Gazdasági és igazgatási képesítések - projektmenedzsment Gazdasági és igazgatási képesítések - Vezetői Karrier Program Gazdasági és igazgatási képesítések- Szervezetfejlesztési tréning Gazdasági és igazgatási képesítések- Vezetői Karrier Program Gazdasági és vállalkozási ismeretek Gazdasági informatikus Gazdasági integráció Gazdasági, pénzügyi ismeretek a mindennapokban Gázhegesztő Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló Gázturbina gépész GDF Informatika érettségi előkészítő GDF Matematika érettségi előkészítő Gender mainstreaming tréning (3 óra) Gender mainstreaming tréning (5 óra) Generációk együttműködése Generációs sajátságok - generációk közötti kapcsolatok Geo Gebra képzők képzése-természettudomány Gépi forgácsoló Gépírás kezdőknek Gépírás számítógépen Gépjármű mechatronikus Geriátriai és krónikus beteg szakápoló Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus Gerontológiai gondozó Global 8D problémamegoldó módszer képzés Gondolkodás és intelligencia fejlesztése Gondolkodásfejlesztés Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal Gondolkodási rugalmasság Grafikus Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó Gumiipari technikus Gyakorlati EU ismeretek munkavállalóknak Gyakorlati informatika Gyakorlatos színész (színházi és fílmszínész) Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens Gyakorló mentőápoló Gyakorló szövettani asszisztens Gyártásvezető Gyártósori gépbeállító Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése D képzési kör Gyászfeldolgozás-Haldoklók/Gyászolók kísérése Gyermek intenzív szakápoló Gyermek- és családpszichológia a segítő munkában Gyermek- és ifjúsági felügyelő Gyermekek és idősek támogatása Gyermekotthoni asszisztens Gyermekvédelmi tréning Gyógy- és fűszernövénytermesztő Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó Gyógyító aromák (természetes harmónia és öngyógyítás elősegítése saját aromaterápiával) Gyógyító hangok (Természetes harmónia és öngyógyítás elősegítése saját hangterápiával.) Gyógymasszőr Gyógynövénygyűjtő Gyógynövénygyűjtő - Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő Gyógypedagógiai segítő munkatárs Gyógyszerkiadó szakasszisztens Gyógyszertári asszisztens Győztes-győztes stratégia Gyümölcspálinka gyártó SajtkészítőSörgyártó TejtermékgyártóÜdítőital-ipari termékgyártó Zöldség és gyümölcsfeldolgozó Gyümölcspálinka- gyártó Gyümölcspálinka-gyártó

H

Habilitációs kutya kiképzője HACCP képzés Hajtás- és vezérléstechnika üzemeltető Halász, haltenyésztő Halász,haltenyésztő Haldoklás, halál, gyász a hospice szemlélet tükrében Hálózatépítés Hálózati mentorálás Hálózati operációsrendszer-üzemeltető Hálózati rendszerüzemeltető Hálózati támogatási munkatárs Hangmester Hangosító Harmonikus szervezeti klíma Hatáskeltés, hatásgyakorlás tréning Hatékony álláskeresési tréning Hatékony csapatmunka Hatékony csoportkezelés Hatékony együttműködés fejlesztés Hatékony együttműködés fejlesztése (30 óra) Hatékony együttműködés fejlesztése (40 óra) Hatékony energiagazdálkodási ismeretek Hatékony értékesítési technikák tréning Hatékony értekezletvezetés Hatékony feladatszervezéshez szükséges készségek fejlesztése Hatékony időgazdálkodás Hatékony időgazdálkodás tréning Hatékony kommunikáció Hatékony kommunikáció - prezentáció Hatékony kommunikáció alapjai tréning Hatékony kommunikáció és érzelmi intelligencia fejlesztése Hatékony kommunikáció és tárgyalás Hatékony kommunikáció és tárgyalás-vezetés tréning Hatékony kommunikáció fejlesztése (30 óra) Hatékony kommunikáció fejlesztése (40 óra) Hatékony kommunikáció hivatali közegben Hatékony kommunikáció: az asszertív kommunikáció alapjai (30 óra) Hatékony kommunikáció: az asszertív kommunikáció alapjai (40 óra) Hatékony kommunikációs technikák tréning Hatékony konfliktuskezelés Hatékony konfliktuskezelési módszerek: a resztoratív szemlélet (30 óra) Hatékony konfliktuskezelési módszerek: a resztoratív szemlélet (40 óra) Hatékony konfliktuskezelési technikák tréning Hatékony menedzsment Hatékony munkaerő kiválasztási tréning Hatékony munkaszervezés Hatékony munkavégzés korszerű koncepciója Hatékony önmenedzselés Hatékony prezentáció és csapatmunka Hatékony reklamáció kezelés Hatékony szakszervezeti tisztségviselő Hatékony szervezés és időgazdálkodás Hatékony szervezeti kommunikáció Hatékony termék- és szolgáltatás értékesítő MQ alapokon Hatékony üzleti kapcsolattartás Hatékony üzleti kommunikáció Hatékonyság a munkavégzésben Hatékonyság módszerei: Kommunikáció, Konfliktuskezelés és Csapatmunka Hatékonyság, időgazdálkodás Hatékonyságnövelés és teljesítménymenedzselés Hatékonyságnövelési tréning LEAN alapokon Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában Házi időszakos gyermekgondozó Házi időszakos kisgyermekgondozó Háztáji és kisüzemi gombatermesztő Háztáji és kisüzemi gombatermesztő - Gombatermesztő és feldolgozó Háztáji zöldségtermesztés Háztáji zöldségtermesztés - Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő Háztartásvezetési ismeretek Hegesztő Helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére felkészítő képzés Helyi fejlesztési tanulmányok képzés Helyi közösségek képzése Helyzetfüggő kommunikáció Helyzetfüggő vezetés Helyzetfüggő vezetési és irányítási technikák Helyzetfüggő vezetési technikák a gyakorlatban Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens Hétköznapi lean szemlélet (20 óra) Hétköznapi lean szemlélet (30 óra) Hétköznapi lean szemlélet (40 óra) Hétköznapi lean szemlélet (50 óra) Hétköznapi lean szemlélet (60 óra) Hétköznapi lean szemlélet (70 óra) Hétköznapi lean szemlélet (80 óra) Hétköznapi munkabiztonság Hétköznapi tűzvédelem Hibamentes gyártás Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője Hidraulikusgép-üzemeltető Hidraulikusrendszer-karbantartó Hivatásos gépjárművezetők alkalmassági kompetenciamérésre való felkészítése Hogy jobban értsem! Tanodai szövegértés-szövegalkotás fejlesztés mindenkinek Homlokzatépítő és -szerelő Horgásztókezelő Horizontális elvek Horizontális kompetenciák fejlesztése Hospice szakápoló Hőszigetelő segéd HR gazdasági, gazdálkodási képzés Hulladékgyűjtő és -szállító Hulladékgyűjtő és -szállító, Hulladéktelepkezelő Hulladékválogató és -feldolgozó Humán Erőforrás Konzultáns Humán Erőforrás Vezetői Ismeretek Humán fejlesztés a munkahelyen, változatos szervezeti környezetben - humán támogató képességek fejlesztése Humán fókuszú szervezetfejlesztés Humánkompetencia (tulajdonság) alapú együttműködés Húsipari termékgyártó Húskészítmény gyártó Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

I

Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző Idegenvezető Idő- és életvezetési képzés Idő- és feladatmenedzsment Idő- és feladatmenedzsment tréning Idő-és feladatgazdálkodás képzés Időgazdálkodás Időgazdálkodás és kommunikáció tréning Időgazdálkodás és Stresszkezelés Időgazdálkodás és személyes szervezettség Időgazdálkodás fejlesztés Időgazdálkodás képzés Időgazdálkodás tréning Időgazdálkodás vezetőknek Időgazdálkodás, stresszkezelés Időgazdálkodási és asszertív kommunikációs alapismeretek Időgazdálkodási és életvezetési tréning Időgazdálkodási tréning Időmenedzselési gyakorlatok Ifjúság szakmai alapismeretek Ifjúsági és családi közösségi kezdeményezések létrehozásának és működtetésének gyakorlata Ifjúsági programszervezési alapismeretek tréning Ifjúságvédelem - fiatalok a digitális korszakban IFRS az alapoktól - 4 napos szeminárium IFRS mérlegképes könyvelő Igényfelmérés és a megoldás prezentálása III. Asszertív kommunikációs tréning IKT (Információs és kommunikációs technológiák) 0-1 IKT 0-1 tartalmú számítástechnikai alapok IKT e Learning tanfolyam - IKER 2. szint Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető Infokommunikációs technikai eszközök használata és digitális irástudás fejlesztése Információrendszer-szervező Információs és kommunikációs technológiai ismeretek Információs szabadsághoz kötődő szabályozás és alkalmazása a gyakorlatban Információtechnológiai felkészítő Informatika Informatika - alapismeretek Informatika alapszinten - digitális kompetenciák a gyakorlatban Informatika az alapoktól Informatika az alapoktól a professzionális felhasználásig Informatika biztonsági ismeretek Informatika gyakorlatiasan Informatika irodai használatra Informatika mindenkinek az alapoktól a webszerkesztésig Informatikai aktualitások Informatikai alapismeretek Informatikai alapkompetenciák - IKER 1. szint csoportos Informatikai alapkompetenciák - IKER 1. szint egyéni Informatikai ismeretek Informatikai ismeretek irodai használatra Informatikai ismeretek vállalkozó nőknek Informatikai képzés Informatikai készségek fejlesztése Informatikai készségfejlesztés Informatikai kompetenciafejlesztés Informatikai kompetenciák fejlesztése - IKT-01 képzés Informatikai kompetenciák fejlesztése-IKT-01 képzés Informatikai rendszerüzemeltető Informatikaképzés az alapoktól Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző Ingatlankezelő Ingatlanközvetítő Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő Innováció- és krízismenedzsment Innovációs menedzsment Innovációs menedzsment gyakorlatok Innovatív vállalkozásfejlesztés Inspiráló vezetés Integrált irányítási rendszer belső auditor ismeretek Integrált ISO 14001-OHSAS 18001 vezető auditori ismeretek Integrált ISO 9001-ISO 14001 vezető auditori ismeretek Integrált ISO9001-ISO14001-OHSAS18001 vezető auditori ismeretek Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban Interjútechnika Interkulturális alkalmazkodás Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztés a migránsokkal dolgozó szociális szakembereknek Interkulturális közvetítők kompetenciafejlesztése Interkulturális tréning Interkulturális Üzleti Kommunikáció Internet Internetes információs rendszerek készítése Interperszonális kapcsolati készségeket fejlesztő tréning Ipari alpinista Ipari auditálási ismeretek Ipari gépész Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő Ipari rendszertechnológia-üzemeltető Ipari termékek auditálása Irányítási rendszerek Írásbeli kommunikáció Írásos kommunikáció Irodai informatikus Irodai titkár Irodai titkár Számítógépes adatrögzítő Irodai Üzemeltető Iskolai erőszak megelőzése, kezelése Iskolai mediáció - gyakorlati tréning mediátoroknak Ismerd meg önmagad!- önismeret fejlesztés (30 óra) Ismerd meg önmagad!-önismeret fejlesztés (40 óra) Ismerjük fel, ha hamis! Aláírás és okmányvizsgálat Ismerkedés a pénzügyi modellező szoftverekkel Ismerkedés a pénzügyi piacokkal ISO 14001 belső auditori ismeretek ISO 14001 vezető auditori ismeretek ISO 31000 Kockázatkezelés ISO 9001 belső auditori ismeretek ISO/TS 16949 belső auditori alapképzés ISO/TS 16949 Belső auditori ismeretek ISO/TS 16949 szabványismertetés képzés ISOTS 16949 belső auditori ismeretek IT akadémia IT mentor IT-mentor

K

Kaizen - folyamatos fejlesztési alapismeretek KAIZEN manager KAIZEN-LEAN management Kályhás Kapcsolat tréning Kapcsolat-, és hálózatépítés, kooperáció fejlesztés Kapcsolataink sikeres működtetése Kapcsolatalapú értékesítési technikák Kapcsolatépítési tréning Kapcsolati Hatékonyság Fejlesztése - kompetencia fejlesztő rendszer Kapcsolatjavítás és konfliktuskezelés Kapcsolattartás, értékesítési magatartás fejlesztése, meggyőző kommunikációval Kárpitos Katasztrófavédelemről mindenkinek Katasztrófavédelmi előadó Kazángépész (12 t/h felett) Kazánkezelő (2-12 t/h között) Kell egy csapat - csoportépítő program Kéményseprő Kémiai laboratóriumi szakasszisztens Kence készítése házilag Képességfejlesztő képzés a fogyatékosok integrációja érdekében munkáltatók számára Képességfejlesztő képzés fogyatékosoknak munkaerő-piaci esélyeik növelésére Képességfejlesztő tréning megváltozott munkaképességű emberek számára Képszerkesztés ECDL felkészítő Képzés a támogatott döntéshozatalról Képzés az alkalmazkodóképesség javítására Képzés hatékonyságának növelése Képző és iparművészeti program- és projektszervező Képzők felkészítése duális képzésben részt vevő gazdasági szereplőknél Képzők képzése Képzők képzése a felsőoktatási intézményben Képzők képzése: A helyi esélyegyenlőségi programok megvalósításának nyomon követésére és ellenőrzésére felkészítő képzés Képzőművészet-terápiás módszerek a személyiségfejlesztésben Kerékpárszerelő Kereskedelmi alapismeretek a hatékony személyes értékesítéshez Kereskedelmi alapok Kereskedelmi képviselő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedő Keresztény házban dolgozom Keresztény komplex intézményvezetői képzés Kertépítő és -fenntartó Kertész Kerti járdakövező Kerti munkás Készség- és képességfejlesztő tréningek modulrendszerben Készségfejlesztés a sikeres élet érdekében Készségfejlesztés felsőfokon Készségfejlesztő előkészítő játékok, kiemelten a kézilabda vonatkozásában Készségfejlesztő és szocializációs tréning Kézápoló és műkörömépítő Kézbesítő Kezdő Ügyvezető-Start Up Kezdő-haladó számítástechnikai tanfolyam Kézműves térkőgyártás Kiadványszerkesztő tanfolyam Kiadványszerkesztő technikus Kiégés elleni program Kiégés elleni tréning Kiégés kezelés Kiégés kezelési tréning Kiégés megelőzése és kezelése tréning Kiégés megelőzése mindenkinek az én jobb megismerése segítségével-tréning Kiégés, konfliktuskezelés, mediáció Kiégést (burn out) megelőző tréning Kis és nagyüzemi képesítések (Munkahelyi elsősegélynyújtó) Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója Kisállatgyógyászati asszisztens - Állatorvosi asszisztens Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő Kisfeszültségű FAM kábelszerelő Kisfeszültségű kábelszerelő Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő Kisgyermekgondozó, -nevelő Kiskerti növénytermesztő Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) Kiválóság az ügyfélkiszolgálásban (Customer Approach Program - CAP) Kliensközpontú kommunikáció Klinikai fogászati higiénikus Klinikai laboratóriumi szakasszisztens Klinikai neurofiziológiai asszisztens Klórgázadagoló-berendezés kezelő Kockázatelemzés Kognitív ismeretek Kölcsön, mint megoldás Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző Kommunikáció Kommunikáció a közösségi közlekedésben Kommunikáció a munka világában Kommunikáció alapjai Kommunikáció és együttműködés-fejlesztés Kommunikáció és konfliktuskezelés Kommunikáció és kríziskezelés szociális dolgozóknak Kommunikáció és tárgyalástechnika Kommunikáció és üzenetátvitel a mindennapokban Kommunikáció fejlesztés Kommunikáció képzés Kommunikáció tréning Kommunikáció, befolyásolás Kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertivitás Kommunikáció, tárgyalástechnika Kommunikáció, vezetési stílusok és önismeret Kommunikációs (média) tréning Kommunikációs (személyes hatás) tréning Kommunikációs alapismeretek Kommunikációs és asszertivitás Kommunikációs és foglalkoztathatósági készségek fejlesztése Kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning interkulturális környezetben dolgozó szociális szakembereknek Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Kommunikációs és krízismenedzsment ismeretek Kommunikációs és önismereti képzés Kommunikációs és problémakezelési ismeretek Kommunikációs fejlesztés Kommunikációs hatékonyságot fejlesztő képzési program Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között Kommunikációs ismeretek és technikák átadása hagyományőrző tevékenységben érintettek részére Kommunikációs képesség fejlesztés Kommunikációs képességfejlesztési tréning Kommunikációs képzés Kommunikációs készségek fejlesztése Kommunikációs készségeket fejlesztő tréning Kommunikációs készségfejlesztés Kommunikációs készségfejlesztés és konfliktuskezelés Kommunikációs kompetenciafejlesztés a felsőoktatási információs és intézménymenedzsment területén Kommunikációs kompetenciafejlesztés a felsőoktatási információs és intézménymenedzsment területén - továbbképzés Kommunikációs kompetenciák fejlesztése Kommunikációs kompetenciák fejlesztése és alkalmazási technikái munkahelyi környezetben Kommunikációs kompetenciák, konfliktus kezelési technikák elsajátítása és mediációs képességek fejlesztése Kommunikációs technikák Kommunikációs tréning Kommunikációs, attitűdformáló és érzékenyítő képzés Kommunikációs, Organikus szervezetkialakítási, Krízismanagement és Lean alapkompetenciák vezetők számára Kompetencia alapú kommunikáció, motiválás, fejlesztés, nehéz helyzetek kezelése Kompetencia alapú vezetés Kompetenciafejlesztés Kompetenciafejlesztés - emberi kapcsolatok Kompetenciafejlesztés vezetők számára Kompetenciafejlesztési gyakorlatok Komplex folyamatok, projektek vezetése, koordinációja Komplex jogvédelmi készségfejlesztő képzés Komplex kompetenciafejlesztés Komplex vállalkozói képzés Komplex vezetőfejlesztés Komplex vezetői hatékonyságfejlesztés Kőműves Burkoló Konfliktus és stressz-kezelés Konfliktus és stresszkezelés tréning Konfliktus kezelő és kommunikációs tréning Konfliktus- és kríziskezelés tréning Konfliktus- és stresszkezelés Konfliktuskezelés Konfliktuskezelés a mindennapokban (30 óra) Konfliktuskezelés a mindennapokban (40 óra) Konfliktuskezelés a munkahelyen képzés Konfliktuskezelés és probléma megoldás a munkahelyen Konfliktuskezelés és problémamegoldás Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika Konfliktuskezelés haladó ismeretek Konfliktuskezelés mesterfokon Konfliktuskezelés tréning Konfliktuskezelés, együttműködés Konfliktuskezelési alapismeretek Konfliktuskezelési és hatékony együttműködést fejlesztő tréning Konfliktuskezelési ismeretek Konfliktuskezelési stratégiák a gyakorlatban Konfliktuskezelési tréning Konfliktusmegoldás és vitarendezés resztoratív módszerekkel Konfliktusok és megoldások Konfliktusok kezelése Konstruktív kommunikáció és konfliktuskezelés Konstruktív kommunikáció és konfliktuskezelés a munkahelyen Konstruktív kommunikációs képességek fejlesztése Folyamatközpontú Kommunikációs Modell (PCM) alapokon Konstruktív vezetési képességek alapszintű fejlesztése Konstruktív vezetési képességek haladó szintű fejlesztése Konstruktívan a közös célokért Kontroller Konyhai kisegítő Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó Konzultációs program vezetőknek Kooperáció fejlesztés (30 óra) Kooperáció fejlesztés (40 óra) Kooperációs alapismeretek Környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelem a mindennapokban Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken Környezeti fenntarthatóság képzés Környezeti fenntarthatósági ismeretek Környezeti fenntarthatósági ismeretek (Környezettudatos életmód) Környezeti fenntarthatósági ismeretek tréning Környezeti nevelés és fenntarthatóság Környezeti, fenntarthatósági ismeretek Környezeti, fenntarthatósági ismertek Környezeti-fenntarthatósági ismeretek Környezetirányítási rendszer Környezetirányítási rendszerismeretek Környezettudatos (zöld)gazdálkodási alapismeretek Környezettudatos életvitel Környezettudatos gazdálkodásmenedzsment alapkompetenciák vezetők számára KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁS ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Környezettudatos magatartás kialakítása Környezettudatos menedzsment és tervezés Környezettudatosság Környezetvédelem Környezetvédelem és fenntartható fejlődés szemléletmódja Környezetvédelmi rendszerek Korrektor Korszerű értékteremtési gyakorlat Korszerű gondolkodásfejlesztési gyakorlat Korszerű gyakorlat: az alkalmazkodóképesség javítása Korszerű gyakorlat: gazdasági és vállalkozási ismeretek Korszerű gyakorlat: globális kompetenciafejlesztés Korszerű gyakorlat: hatékony vezetés Korszerű gyakorlat: informatikai alapképzés Korszerű gyakorlat: munkaszervezetek fejlesztése Korszerű gyakorlat: munkatársak fejlesztése Korszerű gyakorlat: munkavégzési kompetenciák fejlesztése Korszerű horizontális és munkavégzési kompetenciák fejlesztése Korszerű informatikai gyakorlat Korszerű Internet-használat gyakorlata Korszerű kommunikációs gyakorlat Korszerű kompetenciafejlesztés gyakorlata Korszerű kompetenciafejlesztési gyakorlat Korszerű menedzsment technikák Korszerű prezentáció technika tréning Korszerű számítástechnikai ismeretek felhasználóknak Korszerű szervezetfejlesztési gyakorlat Korszerű sztenderdizálási gyakorlat Korszerű üzletviteli ismeretek Korszerű vállalati biztonságtechnika Korszerű vezetési gondolkodás Korszerű vezetői kompetenciák fejlesztése Kortárs/sorstárssegítő képzés Kosárfonó Közbeszerzési referens Középfeszültségű FAM szerelő Középfeszültségű kábelszerelő Középfokú elsősegélynyújtó Középszintű érettségire felkészítés matematikából Középvezető képzés Középvezetői - operatív irányítói képzés Közfoglalkoztatás szervező Kozmetikus Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) Közművelődési szakember I. Közös képviselő Közösségfejlesztés elmélete és az első lépések Közösségfejlesztés gyakorlati tevékenységei Közösségfejlesztés, állampolgári demokrácia-technikák Közösségfejlesztő Közösségfejlesztő animátor Közösségfejlesztői kompetencia tréning Közösségi gazdaságfejlesztés Közösségi kezdeményezések létrehozásának és működtetésének gyakorlata Közösségi mentor képzés Közösségi mentorálás Közösségi munka Közösségi munka a szegregált környezetben élőkkel Közösségi munka bevándorlókkal Közösségi tervezés Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Közterület-felügyelő Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése Kreativitás - innovációs készségek fejlesztése Kreativitás és innováció a turizmusban Kreativitásfejlesztés és tehetséggondozás Kreativitással a harmonikus életért KRESZ képzés gépjárművezetők részére Krízis és válságkezelés, személyiség- és szervezetfejlesztés Kríziskezelés tréning Kulcsképesség-fejlesztő tréning Kulcsképességek felismerésének fejlesztése Kulcsképességek felismerésének fejlesztése-25 órás Kulcskompetencia (végzettséggel rendelkezők részére) Kulcskompetenciák fejlesztése Kulcskompetenciák fejlesztése - kompetenciafejlesztő képzés Kulcskompetenciák fejlesztése és a mezőgazdasági szakmacsoport szakmai képzéseiben való részvételre felkészítés Kulcskompetenciák fejlesztése és a szociális szakmacsoport szakmai képzéseiben való részvételre felkészítés Kulcskompetenciák fejlesztése III + mezőgazdasági ismeretek Kulcskompetenciák fejlesztése III+háztartási ismeretek Kulcskompetenciák, a lakhatási feltételek biztosítását segítő kompetenciák fejlesztése és az építészet szakmacsoport szakmai képzéseiben való részvételre felkészítés Kulcskompetenciák, életvezetési kompetenciák fejlesztése és a kereskedelem, vendéglátás szakmacsoport szakmai képzéseiben való részvételre felkészítés Külső képzőhelyeken (szakképző iskolán kívüli) szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése tekintettel a kapcsolódó jogszabályi változásokra Külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése Külső ügyfélkommunikációs technikák Külső, belső kommunikáció a munkahelyen Külszíni bányász Kulturális rendezvényszervező KUTATÁSMENEDZSMENT ALAPISMERETEK Kutatásmenedzsment, K+F Innováció Kutatásmenedzsmenti elvek Kutatói munka vezetői eszköztára Kutyakiképző Kutyakozmetikus Kutyavezető vagyonőr Kutyavezető-vagyonőr Kvalifikált coach Kvalifikált nyelvi coach

L

Lábápoló Lakberendező Lakott-területi fakitermelő Látássérült személyek fejlesztő szakembere Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében Látássérült személyek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek kompetenciáinak bővítése Látszerész és optikai árucikk-kereskedő LEADERSHIP - Vezetői attitűdfejlesztés, a vezetői szemlélet újragondolása Lean a gyakorlatban Lean alapképzés LEAN alapok LEAN Alapok tréning LEAN Filozófia Lean Green Belt Lean képzés Lean management alapképzés LEAN manager Lean menedzsment LEAN Menedzsment alapképzés trénig Lean menedzsment koordinátor Lean rendszerismeret Lean szemlélet LEAN szemlélet a gyakorlatban Lean Vezető - Lean menedzsment vezetőknek Légiutas- kísérő Légy önkéntes!- önkéntes képző Legyünk rugalmasak! Légzőszervi szakápoló Lehetőségek a falusi turizmusban Lehetőségek Iskolája -Alfabetizációs program Lelki egészség a családban - szülői készségek Lelki egészségvédelem támogatása Lendületvétel I. - Matematika Lendületvétel II. - Fizika Lendületvétel III. - Informatika Lendületvétel IV. - Digitális rendszerek alapjai Lendületvétel V. - Elektronikai mérések Lépéselőnyben az EU-ban - állampolgári és közigazgatási ismeretek az Európai Unió működéséről Létesítményi energetikus Life coach képzés Life coaching Linux felhasználása otthon, nyílt forráskódú szoftverek a nagyvilágban Linux operációs rendszer használata Lóápoló és gondozó Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző Logisztikai küldeményfeldolgozás Lovasterapeuta képzés pszichológiai lovasterápia szakágon Lovastúra-vezető

M

Magán-és munkakapcsolatok megszűnése, a veszteség feldolgozás, módszerei és technikái Magánnyomozó Magasépítő technikus Magyar (mint idegen nyelv) nyelvi képzés Magyar C2 1 1 082 - C2 szint Magyar mint idegen nyelv Magyar mint idegen nyelv (A1-B2), távoktatás Magyar mint idegen nyelv - általános nyelvi képzés Magyar mint idegen nyelv C2 1 1 098-C1-es szint Magyarország központi szociális elektronikus információs rendszerei, munkatársi és állampolgári képességfejlesztés Manipulátortechnika kezelő Marketing a mindennapokban Marketing alapok Marketing és értékesítés Marketing és értékesítési tréning Marketing és piaci ismeretek gyakorlata Marketing és PR továbbképzés Marketing ismeretek Marketing nem marketingeseknek MEBIR - Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer auditori ismeretek Mechanikus vagyonvédelmi szerelő Média alapismeretek képzés Mediáció Mediáció (alapfokú) Mediáció (középfokú - 60 órás) Mediációs alapismeretek Mediációs képzés Mediációs készségfejlesztés a gyermekvédelem ellátás területén dolgozók részére Mediációs készségfejlesztés a szociális ellátásban dolgozók részére Mediációs készségfejlesztés az egészségügyi területen dolgozók részére Mediációs tréning Médiakommunikációs tréning Médiaművészeti program- és projektszervező Mediátor képzés Mediátorképzés Meggyőző prezentáció Megoldásközpontú szociális tanácsadás Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavállalásához szükséges kompetenciák fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése - Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek szociális kompetenciáit fejlesztő tréning Megváltozott munkaképességű személyek társadalmi beilleszkedését elősegítő tréning Méhész Mélyépítő segédmunkás Menedzsment ismeretek Menedzsment képzés vezetők számára Menedzsment tréning Mentálhigiéné és családterápia Mentálhigiénés asszisztens Mentálhigiénés prevenció Mentális akadálymentesítés - érzékenyítő tréning értelmi fogyatékosokkal Mentális akadálymentesítés hivatali ügyintézőknek, szolgáltatóknak és önkéntes munkát végzőknek Mentőápoló Mentorálási (segítő, támogató) készségek fejlesztése Mentorálási alapismeretek Mentori kompetenciákat fejlesztő program Mentorképzés Méret-, alak- és helyzettűrések Mérőeszköz ismeretek Mérőrendszerek elemzése Meseterápia a hétköznapokban Metrológiai ismeretek Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépjavító Mezőgazdasági kisgépek munkavégzési szabályai Mezőgazdasági munkás Microsoft Excel haladó tanfolyam Microsoft Excel használata alapszinten Microsoft Excel használata haladó szinten Microsoft Excel használata középhaladó szinten Microsoft Excel kezdő tanfolyam Microsoft Excel makró programozás tanfolyam Microsoft Office 2013 újdonságai Microsoft Project tanfolyam Microsoft Share Point felhasználóknak Microsoft Share Point testreszabása Microsoft Share Point üzemeltetése Microsoft Visio tanfolyam MIGCOMP-Migráns Kompetencia Modul Migrációs ügyintéző Migráns gyerekek a gyerekvédelemben Migráns-specifikus készségfejlesztés képzőknek Migráns-specifikus tematikus esetmegbeszélő csoport Mikro- és kisvállalkozói menedzser képzés Mikrobiológiai szakasszisztens Mindennapi játszmáink Mindennapi kommunikáció Mindennapi stressz-, agresszív- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése Mindent a Kulturális Közfoglalkoztatási Programról - kompetenciafejlesztés a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaerő-piaci helyzetének javításáért Minőségbiztosítás a közszolgálatban Minőségellenőri ismeretek Minőségfejlesztési, minőségbiztosítási alapismeretek Minőségirányítási alapismeretek, termékfelelősség képzés Minőségirányítási rendszer vezetőképzés Minőségirányítási rendszerismeretek Minőségről mindenkinek Minőségtervezés Minőségügyi (ISO 9001) belső auditor ismeretek Minőségügyi alapismeretek, folyamatok és auditálás Minőségügyi képzések az autóiparban Minőségügyi rendszerek Minőségügyi szemléletmód tréning Minősített hegesztő Mobil Fre alkalmazás Mobilalkalmazás fejlesztő Moderációs technikák a gyakorlatban Moderálás Modern közszféra menedzsment Modern menedzsment ismeretek Modern Településmarketing alapjai tréning Modern vezetői ismeretek Modern vezetői ismeretek, menedzsment módszerek, vezetői készségfejlesztés Módszerek a gondolkodás fejlesztésére Módszertani tréning Molnár Moodle és Joomla! számítógépes operátor képzés Motiváció Motiváció és teljesítmény-orientáció Motiváció,döntéshozatal és felhatalmazás Motivációfejlesztésen alapuló integráció Motivációs technikák Motiválás Motorfűrész-kezelő Mozgókép- és animációkészítő Mozgókép-és Animációkészítő Mozgóképgyártó Mozgóképkészítő Mozgólépcső ellenőr MQ-Adaptív mentalitással a teljesítőképességért MSA-Mérőrendszer elemzés képzés MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer vezető auditori ismeretek Műanyag hegesztő Műgyantás kézi-lamináló Működésfejlesztési vezetőképzési program Multikulturális ismeretek és kommunikáció Multimédia-alkalmazásfejlesztő Munka és magánélet egensúlya tréning Munka és magánélet egyensúlya képzés Munka és magánélet összeegyeztetése tréning Munka és magánélet összehangolását segítő kezdeményezések Munka- és pihenőidő szabályozása Munka-magánélet egyensúlyának kialakítására felkészítő tréning Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása Munkaerő és munkaidő szervezés az új munkatörvénykönyve jegyében Munkaerő felszabadítás és kapacitásnövelés Munkaerő felszabadítás, kapacitásnövelés és fluktuáció-csökkentés Munkaerő kiválasztási tréning Munkaerő piaci és digitális kompetenciák fejlesztése Munkaerő piaci kompetenciák fejlesztése Munkaerő- piaci tréning Munkaerő-piaci felkészítő tréning Munkaerő-piaci ismeretek Munkaerő-piaci ismeretek (30 óra) Munkaerő-piaci ismeretek képzés (20 óra) Munkaerő-piaci program Munkaerő-piaci tanfolyam Munkaerő-piaci tréning Munkaerő-piaci- és szociális integráció Munkaerőpiaci alapképzés Munkaerőpiaci integráció Munkaerőpiaci ismeretek Munkaerőpiaci reintegráció, sikeres álláskeresési technikák tréning Munkaerőpiaci tréning Munkaerőpiacra való visszatérés Munkaeszközök biztonsága Munkahely kialakítás Munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tréning Munkahelyek kialakítása Munkahelyi belső mentorok képzése, fogyatékosságban érintett tapasztalati szakértők részvételével Munkahelyi egészségvédelmi ismeretek (30 óra) Munkahelyi elsősegélynyújtó Munkahelyi esélyegyenlőség alapjai Munkahelyi hatékonyságfejlesztés Munkahelyi humán innováció és fejlesztés Munkahelyi informatikai alapismeretek gyakorlat Munkahelyi intervenciók és folyamatok tervezése és mérése Munkahelyi kompetenciák fejlesztése Munkahelyi konfliktusok kezelése Munkahelyi mentorok kommunikációs képességeinek fejlesztése Munkahelyi prevenció Munkahelyi stressz kezelés Munkajog és a hagyományos és alternatív foglalkoztatási formák Munkajogi ismeretek Munkaköri kompetenciafejlesztés Munkáltatók érzékenyítő tréningje Munkaruha- és védőruha-készítő Munkaszervezés, munkametodikák Munkát keresek! A hatékony álláskeresés Munkatársak kompetenciafejlesztése Munkatársak személyes hatékonyságának növelése Munkaügyi ellenőrzés módszertana Munkaügyi és tásadalombiztosítási ismeretek Munkaügyi ismeretek Munkaügyi ismeretek - Kiválasztás és interjútechnika Munkaügyi ismeretek a gyakorlatban Munkaügyi kapcsolatok Munkavállalás elősegítése Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése Munkavállaláshoz szükséges készségek fejlesztése Munkavállalói alapismeretek Munkavállalói ismeretek oktatása Munkavállalói ismeretek-minőségirányítási rendszerek alkalmazásához szükséges kompetenciák fejlesztése Munkavállalói készségfejlesztés a szokásostól eltérő foglalkoztatási formában Munkavállalói részvétel Munkavállalók baleset-megelőzési, elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése Munkavállalók fejlesztése Munkavállalók munkavédelmi képviseletével kapcsolatos ismeretek Munkavédelem és egészségvédelem Munkavédelmi alapismeretek Munkavédelmi ellenőrzés módszertana Munkavédelmi elméleti és gyakorlati ismeretek Munkavédelmi ismeretek Munkavédelmi képviselő Munkavédelmi képviselők alapképzése Munkavédelmi képviselők képzése Munkavédelmi képviselők továbbképzése Munkavédelmi oktatási ismeretek és kompetenciák fejlesztése Munkavédelmi rendszerek Munkavédelmi technikus Műszaki informatikus Műszaki rajz olvasási alapismeretek Műszakicikk-eladó Műtárgybecsüs Műtárgyvédelmi asszisztens Műtéti szakasszisztens Műtőssegéd-gipszmester Művészetterápiás tréning Művezetői ismeretek

N

Nefrológiai szakápoló Nem adom fel! - Saját élményen alapuló érzékenyítő tréning, fogyatékosságban érintett tapasztalati szakértők részvételével Nem félünk a számítógéptől! - bevezetés a számítástechnika világába Német általános nyelvi képzés (KER A1-C1) Német általános nyelvi képzés KER A1-C1 Német általános nyelvi képzés KER C1 szintig Német C1 3 1 109 ápolói szaknyelv - B2-es szint Német C2 1 1 003 - A1-C2 szintig Német C2 1 1 010 - A1-C2 szintig Német C2 1 1 010 - Német általános nyelvi képzés - KER A1-C2 szint Német C2 1 1 015 - KER C2 szint Német C2 1 1 022 - C1-es szint Német C2 1 1 022-C1 Német C2 1 1 025 - KER C2-es szint Német C2 1 1 031 - KER C2 Német C2 1 1 031 KER - C2 szint Német C2 1 1 037 - C2 szint Német C2 1 1 037- C1-es szint Német C2 1 1 066 - C1 szint Német C2 1 1 083 - C2 szint Német C2 11 025 - C2-es szint Német C2 3 1 110 - Német üzleti nyelv A1 szinttől B2 szintig Német KER A1-től B2-ig (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) Német KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő üzleti tartalommal bővített nyelvismeret) Német KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) Német KER-nek megfelelő A1-C1 szintű nyelvi képzés, komplex B1, B2, C1 szintű nemzetközi, egynyelvű nyelvvizsgák megszerzésére irányuló képzés Német kezdő Német kontaktórás általános nyelvi képzés KER A1 szinttől KER C2 szintig Német nyelv Német nyelv - Általános nyelvi képzés Német nyelv 20184000 KER B2 középszint Német nyelv KER A1 - C1 Német nyelv KER A1-C1 Német nyelv KER A1-C1 (C211022) Német nyelv KER B2 Német nyelv KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) Német nyelv KER C1 szint - általános kontaktórás csoportos képzés Német nyelv mindenkinek Német nyelv, KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) Német nyelv-általános nyelvi képzés Német nyelvi képzés Német nyelvi képzés (A1-C2) Német nyelvi képzés KER C1 Német nyelvtanfolyam Német nyelvtanfolyam kezdőtől C1 KER szintig Nemi egyenlőség tréning (2 óra) Nemi egyenlőség tréning (3 óra) Nemi egyenlőség tréning (5 óra) Nemzetközi szállítmányozás szervező Nemzetközi számviteli, pénzügyi alapismeretek Népi játék és kismesterségek oktatója Népi kézműves (Csipkekészítő) Népi kézműves (fazekas) Népi kézműves (Gyékény-, szalma-, csuhétárgykészítő) Népi kézműves (Kosárfonó) Népi kézműves (Nemezkészítő) Népi kézműves (Népi bőrműves) Népi kézműves (Szőnyegszövő) Neuro- Lingvisztikus Programozás képzés Neuro- Lingvisztikus Programozás Mester fokú képzés Nevelőszülő Nevelőtanárok és szülők együttműködése a kollégiumi tehetségfejlesztésben Newcode - Rendszerben a csapatépítés Newcode - Rendszerben a személyes hatékonyság Newcode - Rendszerben a taktikai tárgyalástechnika NLP alapképzés (Practitioner) - professzionális kommunikáció NLP alapú tréning Női szabó Nonprofit menedzser Nonprofit szervezetek alapításának és menedzselésének alapismeretei tréning Nonprofit szervezetek alapításának és menedzselésének gyakorlata Nonprofit szervezetek alapításának és menedzsmentjének gyakorlata tréning Nosce te ipsum! - Ismerd meg önmagad! (30 óra) Nosce te ipsum! - Ismerd meg önmagad! (40 óra) Növényvédelmi szaktechnikus Nyertes partnerség Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő Nyilvántartási és okmányügyintéző Nyomástartóedény-gépész Nyomdaipari szaktechnikus Nyomdaipari technikus

O

Office irodai tanfolyam Office szoftver használata a gyakorlatban OHSAS 18001 belső auditori ismeretek Okleveles adóellenőrzési szakértő Okleveles forgalmiadó-szakértő Okleveles jövedelemadó-szakértő Okleveles nemzetköziadó-szakértő Okmányismeretek Oktatási integráció Oktatási- és egészségügyi integráció Oktatók/trénerek képzése/tréningje (Train the trainer(s) képzés/tréning) Olasz általános nyelvi képzés KER A1-B2 Olasz C2 1 1 027-C1-es szint Olasz C2 1 1 043 - KER C1 Olasz C2 1 1 086 - C2 szint Olasz főzőiskola Olasz nyelvi képzés Olasz nyelvi képzés (KER B2 szintig) Olasz nyelvi képzés Olasz C2 11004(KER C2) Öltözködés és stílus, fókuszban a külső-belső harmónia formálása Olvasztár és öntő Ön- és csapatfejlesztés On-line ismeretek Önálló munkavégzést fejlesztő képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet (IKER 2. szintű képzés) Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés (GINPOP-6.1.2.) Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés -2. Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés 35 tó Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2.0 verzió 2. szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2.szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet IKER 2. szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet- IKER2. szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet-IKER 2 szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet-IKER 2. szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet-IKER 2.szintű képzés Önértékelés, kiégés megelőzése, self management Önérvényesítés Önérvényesítés tréning Önfejlesztési és önismereti tréning Önfoglalkoztatóvá-, vállalkozóvá válást támogató képzés Önismeret Önismeret és énkép Önismeret és interperszonális készségek fejlesztése Önismeret és személyes hatékonyság fejlesztése Önismeret és személyiségfejlesztés Önismeret, személyiségismeret, belső együttműködés Önismeret, szereptudatosság Önismeret-Önfejlesztés-Munkahelykeresés Önismereti alapismeretek Önismereti gyakorlatok: mindennapokban alkalmazható módszerek Önismereti tréning Önkéntes képző tréning Önkéntes készségfejlesztés Önkéntes menedzsment haladóknak Önkéntes menedzsment tréning Önkéntes segítségnyújtás krízishelyzetben Önkéntesek a szervezetben - Felkészítés önkéntesek fogadására Önkéntesek összefogása és vezetése - Önkéntes koordináció alapszinten Onkológiai szakápoló ONLINE GYŰLÖLETBESZÉD ELLENES NEM FORMÁLIS NEVELÉSI PROGRAM Online kommunikációs készségfejlesztő képzés Online Marketing Önmenedzselési tréning Önmenedzsment Önmenedzsment, feladatmenedzsment, eredménymenedzsment Operatív vezetők kompetencia fejlesztése Optikai hálózatos alapismeretek Optimális Teljesítmény Elérése Őr-járőrtárs Órás Oriolus-Med Alternatív Medicina Képzés Orosz C2 1 1 029 - C1-es szint Orosz C2 1 1 081 - C2 szint Orosz C2 1 1 099-C1 szint Orosz nyelv KER C1

P

Pályaorientáció, karriertervezés, életpálya-tervezés Pályaorientációs képzés Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés Pályára állítási alapismeretek tréning Pályára állítási tréning Pályára segítő képzés Pályázati-támogatási asszisztens Pályázatírási alapismeretek Panasz- és konfliktuskezelés Panaszkezelési technikák Panasztétel és panaszkezelés készségek fejlesztése Párbeszéd egy mélyebb tudással, a TAROT segítségével Párkapcsolati kommunikációs tréning Parkgondozó Partneri együttműködés a gyakorlatban Partneri hatásgyakorlás képességek fejlesztése Partnerkezelési technikák Partnerség a foglalkoztatásért PDA használata A-Z Pedagógiai és családsegítő munkatárs Pedagógiai végzettséggel nem rendelkező gyakorlati oktatók pedagógiai továbbképzése Pedagógiai- és családsegítő munkatárs Pedagógiai-és családsegítő munkatárs Pék Pénz, pénz, pénz! - alapvető pénzügyi kultúra fejlesztése Pénzmosás megelőzésének tudnivalói Pénztárkezelő és valutapénztáros Pénztárkezelős és valutapénztáros Pénzügy nem pénzügyeseknek Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek Pénzügyi alapok Pénzügyi és controlling ismeretek Pénzügyi gondolkodás alapjai Pénzügyi gondolkodás alapok Pénzügyi ismeretek kisvállalkozások számára Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens Pénzügyi számvitel mindenkinek Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) Pénzügyi tervezési stratégia Pénzügyi tervezési tréning Pénzügyi tudatosság - Család - háztartás - gazdálkodás Pénzügyi ügyintéző Pénzügyi-számviteli ügyintéző Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka PHP haladó tanfolyam PHP OOP tanfolyam Pincér Pirotechnikai terméküzemeltető Pirotechnikus raktárkezelő PLC programozó Pneumatikusgép-üzemeltető Pneumatikusrendszer-karbantartó POBE program használata Postai háttértevékenység Postai üzleti ügyintéző POSZA program használata Power Pivot tanfolyam Pozitív Viselkedéskezelés Practitioner coach Prezentáció Prezentáció haladó ismeretek Prezentáció készítés a gyakorlatban Prezentáció készítési ismeretek Prezentációk és beszámolók hatásosan Prezentációkészítés a gyakorlatban Prezentációs készségek és technikák Prezentációs készségek fejlesztése Prezentációs készségeket fejlesztő képzési program Prezentációs készségfejlesztés Prezentációs mesterkurzus Prezentációs technikák Prezentációs technikák alapjai Prezentációs tehnika Prezentációs tréning Prezentációtechnika és értekezletvezetés Prezentációtechnika fejlesztés Proaktív értékesítési szemlélet Proaktív kommunikációval a hatékony munkavégzésért Problémák a házasságban - kiutak, megoldási lehetőségek Problémamegoldás Problémamegoldás Six-sigma módszerel Problémamegoldás tréning Problémamegoldás, döntéshozatal tréning Problémamegoldási alapismeretek Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Problémamegoldó tréning Professzionális prezentációk Profizmus az ügyfélszolgálatban Programozó tanfolyam Progresszív gondolkodási technikák mesterkurzus Projekt környezet menedzselése Projekt- és változásmenedzsment Projekt-tervezési ismeretek Projektek finanszírozása, szakmai és pénzügyi elszámolása Projektek marketingje és kommunikációja Projektgazdaságossági és vezetési képzés Projektmanagement Projektmenedzsment Projektmenedzsment - projektszemlélet fejlesztése Projektmenedzsment a gyakorlatban Projektmenedzsment a mindennapokban PROJEKTMENEDZSMENT ALAPISMERETEK Projektmenedzsment alapismeretek képzés Projektmenedzsment eljárásrend és IT támogató eszköz oktatása Projektmenedzsment I Projektmenedzsment ismeretek Projektmenedzsment képzés Projektmenedzsment kompetenciák fejlesztése Projektmenedzsment kultúra fejlesztés Projektmenedzsment szemlélet kialakítása Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment, projektvégrehajtás tréning Projekttervezési ismeretek Pszichiátriai gondozó Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató Pszichoedukáció a pszichiátriai diagnózissal rendelkező egyén részére Pszichoszomatikus megbetegedések gyermek- és felnőttkorban PSZK program használata Pzerentációs technikák

R

Racionális vásárlói döntések, javak eredményes beszerzése Radiográfiai asszisztens Raktáros Raktárvezető Rapid stresszkezelési technikák Rehabilitációs nevelő, segítő Reintegráló tréning Reklamációkezelés Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező szakmairány) Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező szakmairány) Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező szakmairány) Rendezvényszervező Rendezvénytechnikus Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) Rendszerben a vállalkozói ismeretek Rendszerben a vezetőképzés Resztoratív vitarendezés Retorika-Nyilvános beszéd és integrált kommunikáció Robbanásbiztos berendezés kezelője Roma Értelmiségi Képzés Roma közösségfejlesztés Romák szociális segítője Román C2 1 1 111-C1-es szint Romatalent Roncsolásmentes folyadékbehatolásos anyagvizsgálat Roncsolásmentes mágneses anyagvizsgálat Roncsolásmentes radiográfiai anyagvizsgálat Roncsolásmentes szemrevételezéses anyagvizsgálat Roncsolásmentes ultrahangos anyagvizsgálat Rongyszőnyeg készítő Rongyszőnyeg készítő - Szőnyegszövő Rostnövény ápoló és betakarító Rugalmas foglalkoztatási alapismeretek: munkaszervezés Rugalmas foglalkoztatási alapismeretek: önálló munkavégzést fejlesztő tréning Rugalmas foglalkoztatási alapismeretek: távmunka alkalmazása Rugalmas foglalkoztatási forma bevezetése értékközpontú folyamatfejlesztés eszközével munkatársak számára Rugalmas foglalkoztatási forma bevezetése értékközpontú folyamatfejlesztés eszközével vezetők számára Rugalmas Munkaszervezés - Távmunka Rugalmas munkavégzés Rugalmas munkavégzés - 10 fő Rugalmas, családbarát munkaszervezési formák képzés Rugalmas, családbarát munkaszervezési ismeretek

S

Saját élményen alapuló érzékenyítő tréning Sajátos ellátási igényű páciensek ellátása Sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási és/vagy magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket nevelő szülők szülői kompetenciafejlesztése Sajt- és joghurtkészítő kurzus Sajtkészítő Sales training Sales tréning Segéd gát- és csatornaőr Segédkönyvtáros Segédlevéltáros és ügykezelő Segítő beszélgetés Segítő kapcsolat Segítő készségek fejlesztése Segítő munka a menekültek/migránsok körében Segítségnyújtás látássérült személyek számára Segítségnyújtás, esetmegbeszélés tréning Share Point haladóknak Share Point kezdőknek SIEMENS 840D vezérlésű CNC gépkezelő Sikeres Pályakezdés és Karriertervezés tréning Sikeres szervezeti együttműködés és kommunikáció a gyakorlatban Sikeres ügyfélkezelési technikák Sikeres vállalkozás - vállalkozói kompetenciák fejlesztése Siket és nagyothalló személyek kommunikációját támogató feliratozó Six Sigma - alap képzés (green belt) Six Sigma - haladó képzés (black belt) Six Sigma-alap képzés (green belt) Six Sigma-haladó képzés (Black belt) SIZE Prozess alapú készségfejlesztés Sminkelési technikák a mindennapokban Sommelier Sörgyártó Sorstársi tanácsadó képzés Spanyol C2 1 1 028 - C1-es szint Spanyol C2 1 1 071 - C1-es szint Spanyol C2 1 1 085 - C2 szint Spanyol nyelvi képzés Spanyol nyelvi képzés (KER B2 szintig) SPC-Statisztikai folyamatszabályozás képzés Speciális foglalkoztatási szabályok Speciális, autizmus-specifikus szakmai ismereteket közvetítő és kompetenciákat fejlesztő tananyagok oktatására felkészítés a felnőttképzési trénerek számára Spirituális értékek Spiritualitás és menedzsment a vezetésben Sportedző ( röplabda) Sportedző (aerobic) Sportedző (aerobik) Sportedző (akrobatikus rock and roll) Sportedző (akrobatikus rock'n'roll) Sportedző (akrobatikus torna szakág) Sportedző (akrobatikus torna) Sportedző (Amerikai Football) Sportedző (asztalitenisz) Sportedző (atlétika) Sportedző (biliárd) Sportedző (birkózás) Sportedző (bowling) Sportedző (búvársport) Sportedző (búvárúszás) Sportedző (curling) Sportedző (erőemelés) Sportedző (evezés) Sportedző (fallabda szakág) Sportedző (fallabda) Sportedző (férfi torna szakág) Sportedző (Férfi Torna) Sportedző (floorball) Sportedző (Golf) Sportedző (gyorskorcsolya) Sportedző (gyorskorcsolyázás) Sportedző (hegymászás) Sportedző (íjászat) Sportedző (japán vívás (kendo, iaido, jodo) szakág) Sportedző (jégkorong) Sportedző (Ju-jitsu sportág) Sportedző (judo) Sportedző (kajak-kenu szakág) Sportedző (kajak-kenu) Sportedző (karate) Sportedző (kendo szakág) Sportedző (kendo) Sportedző (kerékpár sportág) Sportedző (kerékpár) Sportedző (kerékpározás) Sportedző (Kézilabda) Sportedző (kick-boksz) Sportedző (kick-box) Sportedző (kosárlabda) Sportedző (kung-fu) Sportedző (Labdarúgás sportág Futsall szakág) Sportedző (labdarúgás) Sportedző (Lovaglás) Sportedző (Lovas sport) Sportedző (lovas) Sportedző (lovassport) Sportedző (mma) Sportedző (muaythai szakág Sportedző (muaythai) Sportedző (műkorcsolya) Sportedző (műkorcsolyázás) Sportedző (műugrás) Sportedző (női torna szakág) Sportedző (Női Torna) Sportedző (ökölvívás) Sportedző (öttusa) Sportedző (ritmikus gimnasztika sportág) Sportedző (ritmikus gimnasztika) Sportedző (ritmikus sportgimnasztika) Sportedző (Rögbi) Sportedző (röplabda) Sportedző (sakk) Sportedző (sí) Sportedző (síelés) Sportedző (Sísport) Sportedző (snowboard) Sportedző (sport akrobatika) Sportedző (sportlövészet) Sportedző (Sportmászás) Sportedző (strandröplabda) Sportedző (súlyemelés) Sportedző (szertorna) Sportedző (szinkronúszás) Sportedző (szörf) Sportedző (taekwondo) Sportedző (tájékozódási futás) Sportedző (takewondo) Sportedző (Tánc) Sportedző (táncsport) Sportedző (teke) Sportedző (tekesport) Sportedző (tenisz) Sportedző (testépítés és fitness) Sportedző (testépítés) Sportedző (testépítés, fitness) Sportedző (testépítés-fitness) Sportedző (Testépítés-fitnesz) Sportedző (thai-box) Sportedző (tollaslabda) Sportedző (torna) Sportedző (triatlon) Sportedző (ultimate /frizbi/) Sportedző (úszás) Sportedző (versenytánc szakág) Sportedző (versenytánc) Sportedző (vitorlázás) Sportedző (vívás) Sportedző (vízilabda) Sportoktató (aerobic) Sportoktató (Aerobik) Sportoktató (akrobatikus rock and roll) Sportoktató (akrobatikus rock'n'roll) Sportoktató (akrobatikus torna szakág) Sportoktató (akrobatikus torna) Sportoktató (amerikai football) Sportoktató (asztalitenisz) Sportoktató (atlétika) Sportoktató (birkózás) Sportoktató (búvárúszás) Sportoktató (curling) Sportoktató (erőemelés) Sportoktató (evezés) Sportoktató (fallabda szakág) Sportoktató (fallabda) Sportoktató (férfi torna szakág) Sportoktató (Fitnesz és testépítő) Sportoktató (floorball) Sportoktató (gyorskorcsolya) Sportoktató (íjászat) Sportoktató (japán vívás (kendo, iaido, jodo) szakág) Sportoktató (jégkorong) Sportoktató (ju-jitsu sportág) Sportoktató (judo) Sportoktató (kajak-kenu szakág) Sportoktató (kajak-kenu) Sportoktató (karate) Sportoktató (kendo szakág) Sportoktató (kendo) Sportoktató (Kerékpár sportág) Sportoktató (kerékpár) Sportoktató (kézilabda) Sportoktató (kick-boksz) Sportoktató (Kick-box) Sportoktató (kosárlabda) Sportoktató (kung-fu) Sportoktató (Labdarúgás) Sportoktató (Lovaglás) Sportoktató (lovassport) Sportoktató (muaythai szakág) Sportoktató (muaythai) Sportoktató (műkorcsolya) Sportoktató (műugrás) Sportoktató (női torna szakág) Sportoktató (ökölvívás) Sportoktató (öttusa) Sportoktató (ritmikus gimnasztika sportág) Sportoktató (ritmikus gimnasztika) Sportoktató (ritmikus sportgimnasztika) Sportoktató (röplabda) Sportoktató (sakk) Sportoktató (sí) Sportoktató (síelés) Sportoktató (snowboard) Sportoktató (sportakrobatika) Sportoktató (sportlövészet) Sportoktató (súlyemelés) Sportoktató (szertorna) Sportoktató (szinkronúszás) Sportoktató (taekwondo) Sportoktató (tájékozódási futás) Sportoktató (takewondo) Sportoktató (Tánc) Sportoktató (tánccsoport) Sportoktató (teke) Sportoktató (tenisz) Sportoktató (testépítés) Sportoktató (testépítés, fitness) Sportoktató (testépítés-fitness) Sportoktató (thai-box) Sportoktató (tollaslabda) Sportoktató (torna) Sportoktató (triatlon) Sportoktató (úszás) Sportoktató (versenytánc szakág) Sportoktató (versenytánc) Sportoktató (vitorlázás) Sportoktató (vívás) Sportoktató (vízilabda) Sportszakemberek kompetenciáinak bővítése értelmi fogyatékossággal és autizmussal élő személyek inklúziójával kapcsolatosan Sportszervező, -menedzser Statisztikai és gazdasági ügyintéző Stílustanácsadás tanfolyam Stratégiai értékesítési szemlélet Stratégiai folyamat és projektmenedzsment/Bevezetés a kreatív problémamegoldásba Stratégiai gondolkodás és menedzsment alapismeretek Stratégiai gondolkodás fejlesztés Stratégiai kompetenciamenedzsment Stratégiai menedzsment Stratégiai menedzsment (32 órás) Stratégiai tervezés képzés Stratégiai vezetők továbbképzése Stressz és életvitel Stressz és konfliktuskezelés Stressz kezelés Stressz kezelés és kiégés prevenció Stressz menedzsment tréning Stressz prevenciós tréning Stressz, stresszkezelés Stressz-, és konfliktuskezelés Stressz-kezelés az érzelmi intelligencia fejlesztésével Stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése Stresszkezelés Stresszkezelés és hatékony megküzdést elősegítő életkészségek fejlesztése Stresszkezelés és időgazdálkodás Stresszkezelés és kiégés prevenció Stresszkezelés és konfliktusfeloldás Stresszkezelés és stresszoldás Stresszkezelés képzés Stresszkezelés, az ellenálló képesség fejlesztése Stresszkezelés, Időgazdálkodás képzés Stresszkezelés, Konfliktuskezelés képzés Stresszkezelési technikák tréning Stresszkezelési tréning Stresszmenedzsment Stresszmenedzsment - Hatékonyság és egyensúly Strukturális Alapok projektek menedzsmentjéhez kapcsolódó alapismeretek Strukturális Alapok projektek menedzsmentjének tervezése Stúdióvezető Súlyosan halmozottan sérült (SHS) gyermeket nevelő szülőket támogató mentorszülő képzés Súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője Sürgősségi szakápoló Sütőipari és gyorspékségi munkás Szabadidős és iskolai labdajátékok a felső tagozatos korosztálynak, kiemelten a kézilabda vonatkozásában Szabadidős és iskolai labdajátékok a középiskolás korosztálynak, kiemelten a kézilabda vonatkozásában Szabadidős és iskolai labdajátékok az alsó tagozatos korosztálynak, kiemelten a kézilabda vonatkozásában Szabadidős tevékenységek és rekreáció Szakács Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Szakértők felkészítése komplex helyzetelemzésre Szakértők informatikai képzése az ellenőrzéshez Szakképesített bankreferens Szakmai felkészítés és önfoglalkoztatás Szakoktatók képzése munkavállalói ismeretekhez Szakszolgálati FAM szerelő Szaktevékenységek Szalagvezetők tréningje Szállodai online értékesítés és marketing Szállodai recepciós Szállodai szobaasszony Számítástechnika Számítástechnika (felhasználói készségek fejlesztése) Számítástechnika a mindennapokban Számítástechnika MS Office Számítástechnikai alapismeretek Számítástechnikai alapok Számítástechnikai alkalmazások (alapvető digitális kompetenciák megszerzése) Számítástechnikai írástudás a mindennapokban Számítástechnikai ismeretek felhasználóknak Számítástechnikai képesítések (Számítástechnikai képzés) Számítástechnikai képesítések (Számítástechnikai továbbképzés) Számítástechnikai képzés Számítástechnikai kompetenciák fejlesztése Számítástechnikai tanfolyam Számítógép felhasználói ismeretek Számítógép használata a mindennapokban Számítógép kezelési gyakorlat Számítógép-kezelési ismeretek Számítógép-szerelő, karbantartó Számítógépes adatrögzítő Számítógépes alapismeret Számítógépes alkalmazások az irodatechnika szolgálatában Számítógépes alkalmazások régi és új felhasználók számára Számítógépes kompetenciák fejlesztése (dokumentumkezelés és táblázatkezelés) Számítógépes műszaki rajzoló Számítógéphasználói ismeretek Számviteli ügyintéző Szappan készítése házilag Szárazépítő Száraztészta gyártó Széchenyi 2020 támogatási alapismeretek Széchenyi 2020 támogatási alapismeretek vállalkozásoknak Személy és vagyonőr Személy- és vagyonőr Személyes alkalmazkodóképesség fejlesztése Személyes és munkahelyi hatékonyság Személyes hatékonyság Személyes hatékonyság fejlesztés Személyes hatékonyság fejlesztése Személyes hatékonyság fokozása a problémamegoldás, döntéshozatal, kockázatvállalás és motivációs kompetenciák terén Személyes hatékonyságfejlesztés tréning Személyes időgazdálkodás Személyes készségek fejlesztése Személyes készségekben, képességekben való erőforrások megerősítése, tudatosítása és fejlesztése Személyes motivációk fejlesztése (Motivációs tréning) Személyes szintű kommunikáció Személyes vezetői hatékonyság Személyi edző Személyi és személyközi kompetenciafejlesztés Személyi és szervezeti hatékonyság fejlesztés Személyi és szervezeti hatékonyság fejlesztés 2. Személyi segítő képzés Személyi tanácsadó alapismeretek Személyiség és önfejlesztés a gyakorlatban Személyiség fejlesztés Személyiség megismerése Hogan teszttel Személyiségfejlesztés Személyiségfejlesztés a művészet és a dráma eszközeivel. KOMMUNIKÁCIÓ A SZAVAKON TÚL Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban Személyiségfejlesztés és önmenedzselés Személyiségfejlesztés, önismeret Személyiségfejlesztő (önismereti) és a társas kapcsolatokat fejlesztő tréning Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning Személyiségtipológia tréning Szemléletformálás és az üzleti tárgyalás alapjai Szenvedélybeteg gondozó Szenvedélybetegségek: dohányzás és alkoholfüggőség Szépségtanácsadó Szerkesztő műsorvezető Szerszámkészítő Szervezési és vezetési ismeretek Szervezési és vezetési ismeretek - a sikeres projektszerű működés kulcstényezői Szervezet- és közösségfejlesztés Szervezet- és közösségfejlesztés alapjai Szervezet- és vezetőfejlesztés Szervezetben zajló változások kezelése Szervezetek működése a gyakorlatban tréning Szervezetfejlesztés Szervezetfejlesztés alapjai Szervezetfejlesztés továbbképzés Szervezetfejlesztés tréning Szervezetfejlesztés, hatékony szervezeti működés Szervezetfejlesztés, professzió a projekt és változásmenedzsmentben Szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés Szervezetfejlesztési technikák Szervezeti hatékonyság fejlesztés Szervezeti hatékonyság növelése Szervezeti hatékonyság növelése a Lean filozófia mentén Szervezeti hatékonyság: Alkalmazott változásmenedzsment Szervezeti hatékonyság: Probléma megoldási és tervezési készségek fejlesztése Szervezeti hatékonyságfejlesztés Szervezeti hatékonyságot növelő tréning Szervezeti helyzetfeltárás és fejlesztés alapkompetenciái Szervezeti kommunikáció Szervezeti kommunikáció alkalmazása Szervezeti Kompetenciafejlesztés I. Szervezeti Kompetenciafejlesztés II. Szervezeti Működés Fejlesztése - kompetencia fejlesztő rendszer Szervezeti projektmenedzsment Szervezeti változások menedzsmentje Szexualitás és párkapcsolatok oktatása Színes Személyiség a NŐ, Színek személyiség és a NŐ Színész Színháztechnikus, szcenikus Szituatív (helyzetfüggő) vezetés tréning Szituatív vezetés Szivattyútelepi duzzasztóműkezelő és fenntartó gépész VízműkezelőFürdőüzemi gépész Csatornamű-kezelő Szobafestő Szóbeli kommunikáció Szociális asszisztens Szociális gazdaság általános képzés Szociális gazdaság szervezési képzés Szociális gazdaság vezetési képzés Szociális gondozó és ápoló Szociális készségek fejlesztése Szociális készségfejlesztő és agressziókezelő tréning Szociális szakgondozó Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Szoftverfejlesztő Szoftverkódoló Szőlész-borász Szolgáltatás és együttműködés Szolgáltatás fejlesztése - személyes hatékonyság fejlesztése Szolgáltató Központi számviteli-adminisztrátor Szolgáltatói magatartáskultúra Szövegalkotás Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés advanced Szövegszerkesztés haladóknak Szövegszerkesztés kezdőknek Szövetkezeti tagok, szövetkezeti munkavállalók képzése Szupervízió

T

Táblázatkezelés Táblázatkezelés alapismeretek Táblázatkezelés ECDL felkészítő Táblázatkezelés és adatelemzés Táblázatkezelés haladóknak Táblázatkezelés ismeretek Táblázatkezelés kezdőknek Táblázatkezelés tanfolyam Tábor-és túravezetési elsősegélynyújtó képzés Támogató vezetés coaching szemlélettel Támogató vezető: A vezető, mint mentor tréning Támogatói vezetői képességek Tánc instruktor Táncos II. (Színházi táncos) Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre Tanfolyam előkészítő tréningek (Önismeret tréning 30 óra, Csapatépítő tréning 30 óra, Felzárkóztató tréning 40 óra, Tanulástechnikai tréning 20 óra, Számítástechnika alap 20 óra, Alapismereteket átadó tréning 20 óra) Tanulás módszertani képzés Tanulási technikák tréning Tanulásmódszertan Tanulásmotiváció, tanulásmódszertan Tanulástechnikai tréning Tanulmányi eredmény javítása a tanulók - kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló - mentorálás révén Tárgyalási stratégiák Tárgyalási taktikák Tárgyalástechnika Tárgyalástechnika a gyakorlatban Tárgyalástechnika alaptréning Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés a munka világában Tárgyalástechnika mesterfokon - A sikerorientált tárgyalástechnika elmélete és gyakorlata Tárgyalástechnika tréning Tárgyalástechnika tréning (kommunikáció specifikus környezetben) Tárgyalástechnika, prezentáció Tárgyalástechnikai készségek fejlesztése Tárgyalástechnikai kompetenciák fejlesztése TAROT - ősi világszemlélet és útkeresés Társadalmi befogadás szemléletét megerősítő módszertani tréning Társadalmi felzárkózási tanácsadó Társadalom és önismeret Társadalombiztosítási ügyintéző Társas intelligencia fejlesztése az interperszonális tanulás módszerével Társas központú egészségtudatos szabadidős mozgásprogramok támogatása Társas visszajelzési képességek, munkahelyi változások elindításának alapszintű fejlesztése Társasházkezelő Tartalomkezelő rendszerek használata (személyes honlapok készítése) Távközlési és informatikai hálózatszerelő Távközlési technikus Távközlési üzemeltető Távmunka felkészítő kompetenciafejlesztő program Távmunka rendszer bevezetése és kooperáció a távmunkában Távoktatási felkészítés a köznevelési intézményhálózat átalakításához kapcsolódó változási folyamatok kezelésére Team építés Team építés-, együttműködés fejlesztése Team szupervízió Tehetség fejlesztése Tehetséges fiatalok mentorálása Tehetségesek motiválása Tehetségmenedzsment Tejtermékgyártó Telefonos értékesítő Telefonos kommunikáció Telefonos ügyfélkezelés Telemarketing-teleértékesítés, Telefonos piackutatási technikák Település karbantartó Települési környezetvédelmi szaktechnikus Településkarbantartó Településkarbantartó 1. Televíziós kameraman Teljesítményértékelés Teljesítményértékelés a gyakorlatban Teljesítményértékelés és motiváció alapjai Teljesítménymenedzselés, vezetői hatékonyság fejlesztés Teljesítménymenedzsment Teljesítménymenedzsment alapismeretek. Teljesítménymérési rendszer vezetőknek Teljesítményszemlélet és költségtudatosság a szervezetekben Temetkezési szolgáltató Térinformatikai ügyintéző Térinformatikus Termékdíj ügyintéző Termelésvezetői képzés Természetvédelmi szaktechnikus Tervezés és feladatvégrehajtás alapjai Tervezés és folyamatmenedzsment alapjai Tervezői tudományok - EBC*L B modul Testőr Teszünk érted! Tégy magadért! - Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése III. Tetőfedő TETT Vállalkozóknak (A Térségi Együttműködés Tudnivalói, Tennivalói vállalkozóknak) Tevékenység alapú mentorképzés Tevékenységmenedzsment Textilipari technikus Textiltermék-összeállító Textiltisztító és textilszínező Time management tréning Tisztítás-technológiai szakmunkás Tisztségviselők továbbképzése Titkos ügyek kezelése Tolerancia-erősítő, antidiszkriminációs képzés Toleranciatréning Töltőállomás-kezelő Törjük át az együttműködés gátjait. Továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs program Train the trainer Tréneri eszköztár fejlesztése Tréneri kompetenciafejlesztő tréning Tréneri kompetenciák a vezetésben Tréning a döntéseink mögött meghúzódó értékek feltárására Tudásmegosztási metodikák a gyakorlatban Tudásmenedzsment Tudásmenedzsment tréning Tudatos idő-és energiagazdálkodás Tudatos kommunikáció a mindennapokban Tudatos önmárka építésre (Self-branding) felkészítő tréning Tudatos vezetés a gyakorlatban Tudatos vezetői általános ismeretek Tudatosság és társas készségek a vezetésben Tudnivalók, tennivalók, tanulnivalók vállalkozó nőknek Tudománykommunikációs és tudománymenedzsment képzés Tűrésezési alapismeretek Turisztikai szervező, értékesítő Tűzoltó I. Tűzoltó II. Tűzoltó szerparancsnok Tűzvédelmi előadó Tűzvédelmi főelőadó TZD képzés értékelőknek

U

U.S. GAAP az alapoktól számviteli képzés Üdítőital-ipari termékgyártó Ügyfél kapcsolatok ápolása, javítása Ügyfélkapcsolat és szolgáltatás Ügyfélkapcsolati képzés Ügyfélkapcsolati munkavégzés alapismeretek - 2 hetes tréning Ügyfélkapcsolati munkavégzés alapismeretek - 6 hetes tréning Ügyfélkapcsolati specialitások Ügyfélkapcsolati tréning Ügyfélkezelési, szemléletváltást elősegítő és kiégés elleni tréning Ügyfélkommunikációs képzés Ügyfélkommunikációs, ügyfélhatékonysági készségfejlesztési tréning Ügyfélközpontú szolgáltatásszervezés a társadalmi esélyegyenlőség érdekében - Elméleti és gyakorlati tudnivalók mindenkinek Ügyfélorientált viselkedés Ügyfélszolgálati alapok Ügyfélszolgálati képzés Ügyfélszolgálati kiválóság fejlesztése Ügyfélszolgálati kommunikáció képzés Ügyfélszolgálati tréning Új magyar Munkatörvénykönyv tanfolyam Új módszerek a szabadidős és mindennapos testnevelés fejlesztéséhez, kiemelten a labdajátékok vonatkozásában Új típusú értékesítési technikák Újszerű tanulásszervezés - távoktató pedagógus-továbbképzés Ultra: gyógyító technikákat oktató kurzus agykontroll-tanfolyamot végzetteknek Uniós munkavégzés Uszodamester Utazásügyintéző Útépítő Útépítő és -fenntartó technikus Utómunka szakasszisztens Üvegműves Üzletfejlesztés Üzletfejlesztő Üzleti alkalmazások és irodai szoftverek használata a gyakorlatban Üzleti eladás tárgyalás Üzleti etikett és protokoll ismeretek Üzleti folyamatok koordinátora MQ alapokon Üzleti hatékonyság fejlesztése a gyakorlatban Üzleti Inteligencia Tanácsadó Üzleti kommunikáció Üzleti kommunikáció készségfejlesztő tréningprogram Üzleti kommunikációs ismeretek Üzleti kommunikációs képességfejlesztő tréning Üzleti kommunikációs készségfejlesztő tréning Üzleti kommunikációs tréning Üzleti levelezés Üzleti Menedzser Üzleti szolgáltatási munkatárs Üzleti tanácsadó alapismeretek Üzleti, gazdasági alapismeretek Üzleti-vállalkozói ismeretek interkulturális alapokon Üzletimodell-építés és fejlesztés Üzletre szabott kommunikációs angol nyelvi tréningek

V

Vágóhídi munkás Válaszd a fontosat! - Időgazdálkodási tréning Vállalati excel Vállalati külső-belső kommunikáció Vállalati kultúra Vállalati kultúra ismeretek Vállalatirányítás informatikai támogatása SAP-val Vállalatirányítási rendszer (ERP) alkalmazásához szükséges kompetenciák fejlesztése Vállalkozás fejlesztési stratégia Vállalkozás indításának módszerei Vállalkozás létrehozása és támogatása Vállalkozás tervezés és fejlesztés Vállalkozás vezetés Vállalkozás-fejlesztési stratégiai tréning Vállalkozás-fejlesztési stratégiai tréning (Vállalkozások gazdálkodása, finanszírozási lehetőségei) Vállalkozási ABC - Vállalkozás létrehozásának támogatása Vállalkozási alapismeretek Vállalkozási alapkompetenciák Vállalkozási alapok Vállalkozási és bérügyintéző Vállalkozási felkészítő tréning Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek (VIF) Vállalkozási ismeretek 150 órás Vállalkozási ismeretek mindenkinek Vállalkozási kompetenciák fejlesztése Vállalkozási mérlegképes könyvelő Vállalkozási ügyintéző Vállalkozási, pénzügyi ismeretek hagyományőrző tevékenységben érintettek részére Vállalkozások gazdasági alapjai Vállalkozói alapiskola Vállalkozói ismeretek Vállalkozói ismeretek (90 óra) Vállalkozói ismeretek - EBC*L A modul Vállalkozói készségek fejlesztése Vállalkozói kompetenciafejlesztő tréning Vállalkozói kompetenciák Vállalkozói kompetenciák fejlesztése Vállalkozói kompetenciák fejlesztése (8 óra) Vállalkozói kompetenciák fejlesztése: marketing ismereti alapok, marketing-tervezés Vállalkozói tréning Vállalkozói újrakezdés - FŐNIX program Vállalkozóvá válás - Merj vállalkozni! Vállalkozóvá válásra felkészítő képzés Válságmenedzsment Változás menedzselés Változáskezelés Változásmenedzsment Változásmenedzsment képzés Változásmenedzsment tréning Változásmenedzsment-a változások kezelése Változó idők Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző Vámügyintéző Vasúti figyelőőr VDA 6.3 A modul - Általános folyamatauditori ismeretek VDA 6.3 B II modul - Folyamataudit - A termék életciklusa VDA 6.3 Belső folyamat auditori ismeretek VDA 6.3 és 6.5 - Folyamat illetve termékauditori ismeretek VDA 6.3 folyamatauditori ismeretek Vegyész technikus Vendéglátásszervező Vendéglátó eladó Vendéglátó-üzletvezető Vér szerinti szülők felkészítő-kompetencia fejlesztő programja Veszélyes áruk szállításáról általában Veszteségek feldolgozása, kríziskezelés Vevőközpontú szolgáltatás tréning Vezetési és kommunikációs készségfejlesztési tréning Vezetési Ismeretek Vezetési módszerek és technikák Vezetési technikák Vezetési technikák alapismeretek Vezetéslélektan a gyakorlatban Vezető akadémia Vezető képzés Vezető-utánpótlás tréning Vezetőfejlesztés Vezetőfejlesztés - Általában a társasági beszámolási rendszerekről Vezetőfejlesztés - Ellenőrzési rendszerek Vezetőfejlesztés - Teljesítmény növelése Vezetőfejlesztés, a hiteles vezető eszköztára Vezetőfejlesztő tréning Vezetői agilitás és kompetenciafejlesztő képzés Vezetői alapismeretek Vezetői attitűd és hozzáállás Vezetői Coaching Tréning Vezetői értékelés Vezetői érzékenyítés Vezetői gyakorlatok Vezetői hatásgyakorlás Vezetői hatékonyság Vezetői hatékonyság és készségek fejlesztése Vezetői hatékonyság és változáskezelés Vezetői hatékonyság fejlesztés Vezetői hatékonyság fejlesztés tréning Vezetői hatékonyság fejlesztése Vezetői hatékonyság fejlesztése a gyakorlatban Vezetői hatékonyság növelése Vezetői hatékonyságfejlesztés Vezetői HR ismeretek Vezetői identitás és kommunikáció Vezetői időgazdálkodás Vezetői információs rendszerek technológiai ismerete az egészségügyben Vezetői ismeretek Vezetői képzés Vezetői készségek fejlesztése Vezetői készségeket fejlesztő tréning Vezetői készségfejlesztés VEZETŐI KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TRÉNING Vezetői készségfejlesztő tréning Vezetői kommunikáció Vezetői kommunikáció képzés Vezetői kompakt képzés Vezetői kompakt képzési program Vezetői kompetenciafejlesztés Vezetői kompetenciafejlesztés tréning (Stressz és konfliktuskezelés) Vezetői kompetenciafejlesztő tréning Vezetői kompetenciafejlesztő tréning - 21. századi Vezetői kompetenciafejlesztő tréning - klasszikus Vezetői kompetenciák Vezetői kompetenciák és ismeretek fejlesztése tréning megváltozott munkaképességű csoportot vezetők részére Vezetői kompetenciák fejlesztése Vezetői kompetenciák fejlesztése - Kommunikáció Vezetői motiváció és csapatépítés Vezetői motiválás Vezetői önismeret és vezetői szerep Vezetői számvitel az üzleti életben Vezetői szerepek és szerepkonfliktusok Vezetői team-építés és együttműködés fejlesztés Vezetői továbbképzés Vezetői tréning Vezetői tudományok - EBC*L C modul Vezetői utánpótlás tréning Vezetői viselkedés Vezetőként közelebb önmagunkhoz Vezetőképzés Vezetőképzés tréning Vezetőképzés tréning (16 óra) Vezetőtámogatók képzése Vidékfejlesztési szaktechnikus Videoszerkesztő tanfolyam Világítástechnikus Villám Angol nyelvi felnőttképzés (rövid elnevezésű,) Villamos alállomás kezelő Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos hálózat kezelő Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő Vincellér Virágbolti eladó Virágdekoratőr Virágkötő Virágkötő és Virágkereskedő Virtuális menedzsment Vissza a munkába! - megváltozott munkaképességű emberek integrálása a munka világába Visszatérés a munkaerőpiacra - Informatikai képzés Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Vízkárelhárító Vízműkezelő Vízszigetelő, melegburkoló Vizuális eszközök használata (Művészeti foglalkozás, tréning) Vodafone Telefonos ügyfélkapcsolati alapképzés Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő Vonzalom alapú értékesítés